Mijn naam is Joost Jaspers!

Ik ben Joost Jaspers, geboren in 1967, getrouwd en vader van een zoon en twee dochters. We wonen in Breda. Als ik terugkijk op wat ik allemaal gedaan heb en wat ik nog steeds doe, is daar een duidelijke lijn in te ontdekken. Maar dat wil niet zeggen dat ik van te voren precies wist wat ik wilde gaan doen.


Het begon al met mijn studiekeuze. Een ding wist ik zeker op de middelbare school en dat was dat ik Frans wilde gaan studeren. Waarom? Joost mag het weten. Maar ik was niet van die keuze af te brengen. Uit studiekeuzetests kwam naar voren dat een studie rechten ook wel wat voor mij zou zijn. 


Dat laatste zou wel kunnen kloppen, want mijn eerste bezwaarschrift diende ik op mijn 16e in tegen een boete. Nu was die boete op zich terecht, want ik was duidelijk door rood licht gefietst. Maar volgens de regels die toen golden was de maximale boete voor achttien minners, tien gulden, en mijn boete was twintig gulden. Uiteindelijk werd de boete verlaagd naar vijftien gulden.

Advocaat Joost Jaspers
Advocaat bij conflicten met de gemeente

Over Joost Jaspers

Maar goed. Het werd Frans in Nijmegen. Al in het eerste jaar begon ik me af te vragen wat ik nu eigenlijk met de studie zou kunnen. Het vak van leraar of tolk/vertaler trok me toen niet. Maar ik had geluk. Tijdens het eerste jaar werd de studie Bedrijfscommunicatie opgericht. Dat is een letterenstudie met twee talen (voor mij Frans en Spaans) en daarnaast vakken als Bedrijfseconomie, Exportmanagement, Marketing en Organisatiekunde. Echt een superleuke studie.

Al snel merkte ik dat tijdens mijn studie Bedrijfscommunicatie veel te weinig – of liever geen – aandacht aan juridische vakken werd besteed. Ik ben toen met een studievriend een derdejaars vak Europees recht gaan volgen. Omdat ik dat heel leuk vond, heb ik daarna het eerstejaars vak Staatsrecht gevolgd en daarna het vak Economie. Toen ik de smaak te pakken had ben ik begonnen met de Algemene Inleiding tot het recht. Ik geef toe een wat ongebruikelijke volgorde, maar dingen lopen zoals ze lopen. Mijn studievriend en ik besloten toen de hele propedeuse te gaan doen. Die heb ik gehaald, nog voor mijn afstuderen in Bedrijfscommunicatie. Daarna besloot ik de rechtenstudie af te maken.

Overheidsrecht

Aan het werk

Ondertussen zat mijn studietijd erop en in 1991 ben ik gaan werken bij de Landbouwuniversiteit Wageningen, waar ik een de ‘Winteruniversiteit’ heb georganiseerd. Dat was een studieprogramma van een week voor studenten Recreatie en Toerisme van verschillende Europese Universiteiten en Hogescholen.


Aan de slag bij KPN

Daarna kon ik aan de slag bij KPN Telecom in Eindhoven, waar ik projectassistent werd. Dat begon met het vertalen van Engelstalig studiemateriaal naar het Nederlands. Samen met de projectleider hebben we een heel cursustraject PRX/A centrales verzorgd voor ingenieurs van PT Telkom Indonesia. Hotels regelen, cursusmateriaal schrijven, rondleidingen door Nederland en België. Een leerzame ervaring.


Naar het hoge noorden

In 1992 eindigde mijn tijdelijke contract bij KPN, maar kort daarvoor werd ik uitgenodigd door Tauw Civiel en Bouw in Deventer. Zij zochten met spoed een jurist voor de afdeling Grondzaken van de gemeente Heerenveen. Heerenveen, zo noordelijk was ik nog nooit geweest en ik sprak geen woord Fries. Maar toch, hoewel ik nog geen afgestudeerd jurist was, kon ik daar eind 1992 aan de slag. En ik verhuisde naar Heerenveen.


Grondbedrijfjurist

Bij de gemeente Heerenveen heb ik het vak van grondbedrijfjurist in de volle breedte geleerd. Ik heb daar van alles gedaan variërend van gronduitgiftecontracten, huurovereenkomsten, onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, afstemming met de afdelingen ruimtelijke ontwikkeling en milieu tot en met het voeren van juridische procedures samen met een advocaat.

Advocaat overheidsrecht en Frans recht

Een klein nadeel. Mijn vriendin en nu mijn vrouw, werkte in Heerlen. In de inhoudsopgave van de Bosatlas ligt dat vlak bij elkaar, maar in werkelijkheid was het toch best wel ver.


Terug naar Breda

Na drie jaar Heerenveen kreeg ik de mogelijkheid om vastgoedjurist te worden bij de gemeente Breda. In wezen was dat een vergelijkbare functie als in Heerenveen alleen meer beleidsadviserend.


Daar ging ik met name over het opstellen van exploitatieovereenkomsten, het vestigen van voorkeursrechten, voorbereiden van administratieve onteigeningsprocedures en samen met de stadsadvocaat de civiele procedures voeren. 


Daarnaast uiteraard advisering aan bestuur (college van B&W en gemeenteraad) en de ambtelijke organisatie. Bij het grondbedrijf Breda was ik het aanspreekpunt op het gebied van grondzaken. Belangrijk bij grondzaken is om een overkoepelende blik te hebben.

Goed inzicht in gang van zaken bij overheidsinstanties

Bij grondzaken komen alle deelgebieden van de gemeente samen: ruimtelijke ordening, bouw, milieu, stadsbeheer, maar ook de beleidsvelden onderwijs, welzijn, burgerzaken etc. Voor een jurist grondzaken is van groot belang om een goed inzicht te hebben in het (beleidsmatig) functioneren van de hele gemeente organisatie, maar ook van andere gemeenten, provincie en Rijk. Omdat er ook contacten met particulieren zijn bij grondverkoop en met ondernemers voor de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen én daarnaast samengewerkt moet worden met projectontwikkelaars kun je niet op een eilandje blijven zitten.

Advocaat Frans Recht

Et le français alors?

Vieilles amours et vieux tisons s’allument en toutes saisons. Frankrijk en de Franse taal heeft me nooit losgelaten. Toen ik een paar jaar geleden werd benaderd door een cliënt van een collega die was gedagvaard bij de Handelsrechtbank in Parijs en eigenlijk niemand wist hoe daar mee om te gaan, ben ik aan de slag gegaan. 


Een Franse advocaat gezocht en samen verweer voeren. De procedure loopt nu nog steeds, want het Franse recht is niet zo snel. Maar van het een kwam het ander. Een tijdje daarna volgde de tweede zaak, ditmaal bij de Conseil de Prud’hommes in Limoges. En toen de derde bij de rechtbank in Brives-la-Gaillarde. Nu krijg ik gemiddeld een tot twee maal per week een aanvraag van Nederlanders met een juridische kwestie in Frankrijk.

Adequaat advies in Frans Recht

Ik ben geen advocaat naar Frans recht, maar omdat het Nederlandse en het Franse rechtssysteem redelijk op elkaar lijken (het Nederlandse recht is voor een belangrijk gedeelte gebaseerd op Napoleontische wetgeving) kan ik er behoorlijk mee uit de voeten. De inhoudelijke juridische advisering over Frans recht pak ik op met Franse advocaten waarbij ik een tussenrol van vertaler/tolk/advocaat speel. Maar veel kwesties spelen toch naar Nederlands en Frans recht zodat ik adequaat kan adviseren.

Naar aanleiding hiervan ben ik me verder in het Frans en de Franse taal gaan verdiepen en ben ingestroomd in de vertalersopleiding van ITV in Utrecht.

Twee speerpunten

En nu heb ik dus twee speerpunten: 


  • het Nederlandse recht in relatie tot gemeenten en andere overheden
  • het Franse recht in relatie tot Nederlandse particulieren of bedrijven (of het Nederlandse recht in relatie tot Franse particulieren of bedrijven).

Ik heb mijn eigen advocatenkantoor, maar heb natuurlijk de beschikking over een uitgebreid netwerk van advocaten en specialisten bij wie ik terecht kan voor vragen die buiten mijn eigen specialismen liggen. Zowel in Nederland als in Frankrijk. Daardoor kan ik samen met anderen kennis bundelen, wat uiteindelijk onze gezamenlijke klanten ten goede komt. 


Wil je weten of ik je kan helpen bij de zaken die niet goed lopen. Je mag mij altijd even bellen op 0161747830m mailen joost@jaspersadvocaat.nl of het contactformulier  invullen.

Mijn diensten

Advocaat overheidsrecht en Frans recht

Overheidsrecht

Problemen met de gemeente of een andere overheidsinstantie? Ik help je om dit conflict of probleem op de juiste wijze op te lossen!

Advocaat Frans recht

Frans Recht

Wil je als ondernemer ondersteuning bij juridische problemen in Frankrijk. Je schakelt mij in als procesbegeleider tussen Nederland en Frankrijk.