Overheidsrecht: Een conflict met de  gemeente of de overheid?

Een conflict met de 

gemeente of de overheid?


Jaspers Advocatuur ondersteunt je op vakkundige wijze!

Overheidsrecht

Een juridisch conflict met de gemeente of overheid?

Je hebt een vervelende brief of een vervelend besluit van de gemeente gekregen en je hebt geen idee hoe je dit goed aanpakt. Je voelt je moedeloos en wanhopig want je hebt geen idee wat nu te doen. Het kan zijn dat je boos bent omdat het uitgangspunt van de gemeente ongelooflijk onrechtvaardig voelt. Het kan ook zijn dat je liever je kop in het zand steekt omdat je hier helemaal geen zin hebt. Wat je er ook bij voelt, positief is het zelden.


Je wilt rechtvaardigheid want je bent overtuigd van het feit dat jij in je gelijk staat. Alleen het ambtelijk apparaat lijkt ondoordringbaar. Je kent de weg niet en bent thuis in de juridische materie.


Mijn naam is Joost Jaspers, eigenaar van Jaspers Advocaat. Ik heb jarenlange ervaring als jurist en ik heb gewerkt in het ambtelijk apparaat. Ik spreek de taal van de ambtenaar, ik ken de interne, politieke en ambtelijke wegen, binnen het ambtelijke apparaat en ik heb ervaring in zaken tegen gemeente en names gemeenten. Ofwel ik ken de weg! Wat ik doe, is jou ontzorgen bij jouw conflict met de gemeente (of overheidsinstantie).

25+ jaar

ervaring als jurist

14+ jaar

ervaring als advocaat

1,5 jaar

ervaring als rechter

Afwijzing vergunning bouw slaapkamer

Ben en Trijnie wilden een slaapkamer boven de garage bouwen. Dit mocht echter niet van de ambtenaar bouw- en woningtoezicht omdat het gebied 'stedenbouwkundig te veel verdiept zou worden'. 


De eigenaar was het echter oneens met de situatie en ging in zijn buurt op pad om foto's te maken van alle woningen die een slaapkamer boven de garage hebben (hij deed een beroep op het gelijkheidsbeginsel).


In de tussentijd hebben we uitgezocht dat het bouwen van de slaapkamer volgens het bestemmingsplan wel mocht waarna de vergunning alsnog verleend werd.
Hulp bij conflict met gemeente

Mijn werkwijze

Analyse en advies overheidsrecht

Analyse en advies

Natuurlijk moet ik eerst inzicht krijgen in jouw vraagstuk. Dus ik ontvang van jou graag alle benodigde gegevens zodat ik in kan schatten wat de situatie is, welke regels van belang zijn, wat de gemeente wil en of jouw vraag kans van slagen heeft.

Startgesprek overheidsrecht

Startgesprek

In een gesprek (maximaal 2 uur) nemen we de belangrijkste dingen door, daarna ontvang je van mij een analyse + voorstel voor eventuele vervolgstappen. Dit kan twee dingen betekenen: onderhandelen met de gemeente of procederen tegen de gemeente

Onderhandelen met de gemeente: overheidsrecht

Optie: 1 onderhandelen met de gemeente

Onderhandelen met de gemeente is niet eenvoudig, maar in sommige gevallen is het de moeite waard om in onderhandeling te gaan. Hierbij kijken we naar jouw juridische positie en we bepalen of onderhandelen de moeite waard is.

Procederen met de gemeente: overheidsrecht

Optie 2: Procederen tegen de gemeente

In veel gevallen blijkt procederen de enige overgebleven optie. Ik ga je precies uitleggen hoe dit werkt en wat de stappen zijn die je het beste kunt zetten. Je mag hierin vertrouwen op mijn expertise en ervaring. Dit stem ik allemaal zorgvuldig met jou af.

De hulp inschakelen van een advocaat

Zelf procederen tegen de gemeente is niet verstandig. In mijn praktijk gebeurt het (te) vaak dat mensen stuk lopen op het ambtelijk apparaat. Ze hebben geen juridische bagage en kennen de juiste ingangen niet. Daarnaast is het lastig om de consequenties van een bepaalde actie te overzien.


Hoe sneller je een advocaat inschakelt, hoe sneller je een oplossing hebt. Ik voorkom dat je de beginnersfouten maakt die anderen ook al gemaakt hebben. 


Het bespaart simpelweg tijd en geld doordat we samen efficienter werken en we de juiste ingangen gebruiken. Daarnaast bied ik je een overzicht van mogelijke consequenties en de te zetten stappen.

Hulp inschakelen advocaat

Om je een indruk te geven van waar ik je bij kan helpen,

een aantal voorbeelden!

Let wel: het is een kleine greep uit de voorbeelden die mogelijk zijn. Schroom vooral niet om contact op te nemen wanneer je twijfelt.

Probleem vergunning

Vergunning

Je krijgt geen vergunning voor het bouwen van een schuur, slaapkamer of dakkapel en je bent het hier niet mee eens.

Dwangsom gemeente

Dwangsom

Je moet van de gemeente een schuur, overkapping of schutting afbreken onder laste van een dwangsom

Sluiting pand

Sluiting pand

Je verhuurt een pand waar

illegale activiteiten plaatsvonden. Het pand wordt door de gemeente gesloten waardoor jij schade lijdt.

Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Je krijgt te maken met iets wat niet binnen het bestemmingsplan van de gemeente past. Je krijgt een boete of een dwangsom.

Onteigening en uitzetting: advocaat

Onteigening/uitzetting

De gemeente onteigent jou in het kader van een bestemmingsplan en je bent het pertinent oneens met de ontstane situatie

Bureaucratie: advocaat overheidsrecht

Bureaucratie

Je wacht al tijden op een besluit van de gemeente en hebt het gevoel dat je aan het lijntje gehouden wordt. Je wilt actie!

Overlast: advocaat overheidsrecht

Overlast

Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente over zaken als geluids- of geuroverlast maar de afspraken worden niet nagekomen.

Aanbesteding: advocaat overheidsrecht

Aanbesteding

Heb je problemen met een aanbesteding en wil je bezwaaar maken of een kort geding aanspannen?

Second Opinion: advocaat overheidsrecht

Second Opinion

Ik kan een second opinion verzorgen op het moment dat je niet tevreden bent over je huidige rechtsbijstandverzekeraar.

Gespecificeerd overzicht van mijn diensten

Analyse   en advies

Analyse 

en advies

Analyse en advies van jouw juridische vraagstuk door een ervaren advocaat?

Bezwaarschrift indienen

Bezwaarschrift indienen

Een kloppend juridisch bezwaarschrift laten opstellen door een ervaren advocaat?

Hoorzitting bezwaarschrift

Hoorzitting bezwaarschrift

Ondersteuning bij de hoorzitting nadat je een bezwaarschrift hebt ingediend?

Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter. Ik help je op weg in dit proces.

Samenwerken?