Agentuurovereenkomst Frankrijk

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst tussen een principaal en een (handels)agent. De principaal is dan de verkoper van producten. Als hij zijn producten (in bijvoorbeeld Frankrijk) wil verkopen, kan hij een handelsagent inschakelen. De handelsagent is dan een persoon die de Franse markt kent. Deze gaat dan de producten in Frankrijk verkopen.

Vergoeding

De handelsagent krijgt voor zijn bemiddeling een vergoeding. Dat kan een vaste vergoeding zijn. De vergoeding kan ook afhankelijk zijn van de omzet.

Wettelijke regeling

De agentuurovereenkomst is in Nederland geregeld in de artikelen 7:428 tot en met 7:445 van het Burgerlijk Wetboek. In Frankrijk staat de regeling in artikel Chapitre IV : des agents commerciaux, Article L134-1 tot en met article L134-17 van de Code de commerce (Franse wetboek van koophandel).