Een distributieovereenkomst of een agentuurovereenkomst met een Franse partner
2 min. leestijd

Een distributieovereenkomst of een agentuurovereenkomst met een Franse partner

Frankrijk is voor Nederlandse bedrijven een interessante exportmarkt. Het gaat immers om een grote markt en er is een behoorlijke koopkrachtige vraag. Tegelijkertijd is de Franse markt voor Nederlanders vaak moeilijk toegankelijk. Nederlanders beheersen het Frans helaas steeds minder en in het Engels kom je in Frankrijk vaak niet ver.

Om actief te zijn op de Franse markt schakelen Nederlandse bedrijven vaak Franse handelsagenten in. Die handelsagent gaat dan in opdracht van het Nederlandse bedrijf ‘de boer op’ (in het Frans: ‘colporter des marchandises’ en niet ‘aller sur le paysan’ 😉 ).

De rechten en verplichtingen met de handelsagent kunnen vastgelegd worden in een ‘agentuurovereenkomst’ of ‘distributieovereenkomst’, afhankelijk van de doelstelling.

Handelsagent Frankrijk

Agentuurovereenkomst – contrat d’agent commercial

Bij een agentuurovereenkomst bemiddelt de handelsagent bij de totstandkoming van de overeenkomst ten behoeve van zijn opdrachtgever. De handelsagent sluit dan overeenkomsten op naam en voor rekening van zijn opdrachtgever. Daarvoor krijgt hij provisie of loon. Het risico blijft bij de opdrachtgever.

Distributieovereenkomst – contrat de distribution

Bij een distributieovereenkomst probeert de Franse partij de producten van een Nederlandse partij te verkopen. Bij dit type overeenkomst handelt degene die de overeenkomsten sluit voor eigen rekening. Hij draagt het risico bij de overeenkomst.

Checklist – liste de contrôle

Aan welke onderdelen moet bij het sluiten van een agentuurovereenkomst of distributieovereenkomst met een Franse partij rekening worden gehouden? Denk in elk geval aan de volgende onderdelen:

 • het doel van de overeenkomst
 • de duur van de overeenkomst
 • de regio waarin de Franse partij werkt (la zone géographique de distribution). Dit kan bijvoorbeeld met de nummers van de departementen worden aangeduid.
 • heeft de Franse partij de exclusiviteit om je producten te verkopen, of niet
 • moet de Franse partij bij exclusiviteit de producten bij jouw bedrijf kopen, of niet
 • wat zijn de verplichtingen van de leverancier
 • wat zijn de verplichtingen van de Franse agent of distributeur
 • welke voorwaarden zijn op de verkoop van je product in Frankrijk van toepassing
 • wat is de verkoopprijs van je product in Frankrijk
 • welke betalingstermijnen gelden er
 • wat zijn de leveringsvoorwaarden en -termijnen
 • hoe zit het met de garantie
 • wanneer gaat de eigendom van de producten over
 • hoe worden de producten afgeleverd
 • gelden er verzekeringen
 • wat gebeurt er als het product (in samenstelling wijzigt)
 • geldt er een mate van vertrouwelijkheid
 • wat gebeurt er bij overmacht
 • wanneer, hoe en onder welke voorwaarden kan een contract worden beëindigd
 • wat zijn de vergoedingen bij het einde van contract (let vooral op de strenge vergoedingseisen op grond van artikel L134-12 van de Franse Code de commerce (het Franse wetboek van koophandel) ten aanzien van handelsagenten
 • wat wordt het honorarium van de Franse partij
 • hoe wordt omgegaan met geschillen
 • welk recht is van toepassing
 • welke rechtbank is bevoegd bij geschillen

Taalkeuze: Frans of Engels?

Belangrijk is ook om na te denken in welke taal de overeenkomst wordt opgesteld en in welke taal wordt gecorrespondeerd. Ik zie namelijk vaak contracten en correspondentie in het Engels voorbij komen in allerlei wisselende taalniveaus. Omdat ik in veel gevallen pas in beeld kom wanneer er geschillen zijn ontstaan en er zelfs al geprocedeerd wordt bij de Franse Handelsrechtbanken (Tribunal de Commerce) is het moeilijk te achterhalen wat partijen op een bepaald moment precies hebben bedoeld. De Engelse teksten bieden niet altijd uitsluitsel.

Contact

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen