Beslag Franse Douane
2 min. leestijd

Beslag Franse Douane

Met enige regelmaat word ik gebeld door mensen die op doorreis waren in Frankrijk en die zijn aangehouden door de Franse douane. Vaak blijkt dan dat zij een flink bedrag aan contant geld bij zich hadden en dat dit in beslag is genomen. Daarbij heb ik bedragen voorbij zien komen variërend van 15.000 euro tot 50.000 euro!

Bevoegdheid van de Franse douane

Nu is het zo dat de Franse douane op veel gebieden actief is. De douanebeambten houden natuurlijk toezicht op het transport van waardevolle goederen. Daarnaast zijn zij bevoegd op het gebied van drugshandel en illegale immigratie.

Wanneer de Franse grens wordt gepasseerd en ook binnen een douaneregio mogen de douaniers een onderzoek instellen naar de identiteit van de mensen die zij controleren. Dat geldt dus niet alleen wanneer de grens wordt gepasseerd, maar ook op de openbare weg overal in Frankrijk.

De douaniers ontlenen hun bevoegdheid aan de artikelen 43, 44 en 67 van de Franse douanewet (code des douanes).

Contant geld

Wanneer het gaat om contant geld is het volgende van belang. In Frankrijk (en overigens in meer Europese landen) geldt een verplichting om aangifte te doen wanneer meer dan € 10.000,— aan contant geld wordt meegenomen. Wanneer er vooraf geen aangifte is gedaan wordt een boete opgelegd van 50% over het in beslag genomen bedrag.

Bovendien wordt het volledige bedrag dat is aangetroffen in beslag genomen voor een periode van zes maanden. Deze periode kan door de Franse officier van justitie worden verlengd met nog eens zes maanden.

Als de Douane van oordeel is dat het geld afkomstig is van een misdrijf (zoals drugshandel, witwassen, etc.) kan het bedrag bovendien verbeurd worden verklaard.

Vervolgingsbeslissingen

Bij overtreding van het hiervoor genoemde verbod heeft de Douane twee opties:

De Douane kan het Franse Openbaar Ministerie verzoeken om de overtreder te vervolgen;

of

De Douane kan een transactievoorstel doen. Dit komt er dan op neer dat schuld wordt bekend en dat een boete betaald dient te worden.

Contact met de Douane

Zoals overal draaien ambtelijke molens langzaam: er kunnen maanden over heen gaan voordat een beslissing wordt genomen over de vraag wat er moet gebeuren met het in beslag genomen geldt en welke vervolgstappen de Douane verder wil zetten.

Het kan dan ook zinvol zijn om contact op te nemen met het Douanekantoor in de regio waar de gelden in beslag zijn genomen en te informeren wat er verder gaat gebeuren. In sommige gevallen kan ook geprobeerd worden om een regeling te treffen.

Snelste manier om geld te krijgen

In sommige gevallen is dat de snelste manier om het geld terug te krijgen. De mogelijkheden hangen uiteraard (mede) af van de hoogte van het bedrag en de vraag en de mate waarin de legale herkomst van de gelden kan worden aangetoond. Mijn advies is dan ook altijd zo snel mogelijk op zoek te gaan naar bewijsmateriaal om de legale herkomst van gelden aan te tonen.

Afhankelijk van de situatie, de hoogte van het bedrag en de kans op strafvervolging is het aan te raden zo snel mogelijk juridische bijstand in te roepen.

Gerelateerde artikelen

In de kennisbank vind je meer artikelen gerelateerd aan Frans Recht:

Kan ik je helpen?

Als advocaat kan ik je ondersteunen in het Frans recht en overheidsrecht.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen