Kapvergunning: hoe werkt het + hoe maak je bezwaar wanneer je het oneens bent?

Kapvergunning: hoe werkt het + hoe maak je bezwaar wanneer je het oneens bent?

Een boom planten in je tuin is vaak geen enkel probleem, maar een boom kappen kan niet zomaar. In veel woonplaatsen heb je hiervoor een kapvergunning nodig. De regels hierover verschillen per gemeente en dus is het belangrijk om uit te zoeken hoe dit bij jou zit. Hoe zit dat eigenlijk met een kapvergunning, wat is de relatie met een omgevingsvergunning, hoe vraag je de vergunning aan en welke ondersteuning biedt een advocaat? Maar ook: hoe handel je als er in je directe woonomgeving een kapvergunning wordt verstrekt waar jij het als belanghebbende niet mee eens bent? Of stel de gemeente legt je een dwangsom op voor een gekapte boom en je bent het niet eens met de dwangsom.

Wat is een kapvergunning?

Gemeenten proberen al eeuwenlang bomen binnen hun eigen grenzen optimaal te beschermen. Bijna iedere gemeente hanteert daarom een verbod op het zomaar kappen van bomen. Het kappen van een boom is hierdoor alleen mogelijk als er een passende vergunning is afgegeven.

Vaak is er sprake van een lijst met beschermde of monumentale bomen waardoor een kapvergunning noodzakelijk is wil je een boom van die lijst kappen. De regels omtrent het kappen van bomen verschillen per gemeente en dus is het belangrijk om na te gaan hoe dit in jouw woonplaats is geregeld. Bij het verstrekken van een kapvergunning krijg je toestemming om de desbetreffende boom te kappen.

Wat is de relatie tussen kapvergunning en omgevingsvergunning

De kapvergunning heeft een nauwe relatie met de omgevingsvergunning. Een kapvergunning is namelijk onderdeel van de omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is weer een verzamelnaam voor allerlei soorten vergunningen die worden verstrekt door lokale overheden.

De kapvergunning is eigenlijk een ouderwetse benaming, want sinds 2010 is de naam kapvergunning vervangen door omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand. Bij het verstrekken van de vergunning wordt niet alleen gekeken naar waarom je een boom wilt kappen, maar ook wat de gevolgen zijn voor de omgeving.

Daarnaast wil een gemeente belanghebbenden ruimte bieden om een eventueel bezwaarschrift in te dienen. Het is aan te raden om altijd via de legale weg te handelen. Bij het kappen van een boom zonder vergunning kan de boete soms oplopen tot duizenden euro’s en hier zit je als burger zeker niet op te wachten.

dwangsom bomen kappen

Hoe vraag je een vergunning aan?

Een vergunning voor het kappen van een boom vraag je aan bij de gemeente in je woonplaats. Vaak gebeurt dit digitaal en daarvoor heb je een persoonlijke DigiD nodig. Je kunt dit aanvragen via de site van het omgevingsloket. In de aanvraag staat onder andere om welke boom het gaat, hoe je de desbetreffende boom wilt kopen en of de boom ziek is ja of nee. Zo ja, stuur dan een verklaring van een boomdeskundige mee om zo te benadrukken dat het volgens jou noodzakelijk is om de boom te kappen.

De gemeente dient binnen 8 weken uitsluitsel te geven over de vergunning. Soms wordt de beslissingstermijn verlengd met 6 weken. Bij een te late beslissing wordt de vergunning automatisch verstrekt. Zowel het aanvragen van een vergunning als het toekennen van de vergunning worden gepubliceerd in de plaatselijke krant én op de website van de gemeente. Dit geeft belanghebbenden mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen bij het kappen van de desbetreffende boom.

Wat als de vergunning geweigerd wordt?

Is de aanvraag voor een kapvergunning afgewezen door de gemeente waarin je woont? Binnen 6 weken na weigering is het nodig om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Bij afwijzing van het bezwaar kun je in beroep gaan en bij een onrechtmatige handeling van de overheid kun je aanspraak maken op een vergoeding. Uiteraard kun je hiervoor de hulp inschakelen van een advocaat. Ben je het niet eens met een verstrekte kapvergunning aan bijvoorbeeld je buren?

Als belanghebbende kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dit is mogelijk tot 6 weken na toekenning van de vergunning. Aangevoerde bezwaren door belanghebbenden worden door de gemeente grondig onderzocht en vervolgens dient zij duidelijk te onderbouwen aan belanghebbenden waarom de vergunning is verstrekt. Hier ontbreekt het soms aan en voor ondersteuning in je bezwaarschrift is het altijd mogelijk om je juridisch te laten bijstaan door een advocaat.

Zie ook: Bezwaar maken tegen een dwangsom, hoe werkt dit?

Ontvang hulp van een advocaat

Is het aanvragen van een kapvergunning niet jouw ding of heb je hulp nodig bij het indienen van een aanvraag? Laat je helpen door een deskundige en schakel een advocaat in. Een advocaat biedt ook uitkomst als er problemen zijn met de aanvraag en ondersteuning als een kapvergunning ten onrechte is geweigerd. Verder helpt een advocaat je als belanghebbende wanneer je het niet eens bent met een toegekende kapvergunning. Herken jij je hierin? Neem direct contact op met mij en ontvang de juiste hulp omtrent het aanvragen van een kapvergunning of het aantekenen van bezwaar bij een kapvergunning.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen