Second opinion bij conflict met de gemeente (overheidsrecht of bestuursrecht)

Second opinion bij conflict met de gemeente

Als je op deze pagina terechtgekomen bent, zit je waarschijnlijk in een conflict met je gemeente of een andere overheidsinstantie en ben je bovendien niet helemaal tevreden met hoe de zaken verlopen. Sterker nog: je raakt stilaan het vertrouwen kwijt in je huidige rechtsbijstandverzekeraar en bent ervan overtuigd dat je rechten beter verdedigd kunnen worden. In dat geval kan ik je helpen en kunnen we samen alles op alles zetten om je zaak alsnog correct te bepleiten. Hoe? Door gebruik te maken van je recht op vrije advocatenkeuze en een beroep te doen op mijn juridische second opinion.

De second opinion advocaat inzake bestuursrecht

Kort gezegd is het bestuursrecht (of overheidsrecht) het geheel van wetsregels dat het overheidshandelen bepaalt. De basis van het overheidsrecht is de Algemene Wet Bestuursrecht, die wordt aangevuld door tal van andere overheidsregels, lokale besluiten en Europese wetgevingen. Samen met de snel veranderende contexten (en wetten), maakt die complexe samenstelling van bestuursrecht een van de moeilijkste takken van het recht. Daarbij blijft wel altijd een lichtbaken overeind, het zogenaamde legaliteitsbeginsel. Dat stelt dat overheden niet mogen handelen, tenzij het bij wet wordt voorgeschreven; terwijl burgers altijd kunnen handelen, tenzij het bij wet verboden is. Met andere woorden: elke overheidshandeling vereist stevige juridische fundamenten en kan in die zin dus ook altijd worden aangevochten, wanneer dat nodig blijkt.

Een second opinion waarover?

Er zijn veel verschillende manieren waarop je als burger of onderneming in aanraking kunt komen met het bestuursrecht. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is misschien wel de aanvraag van overheidsvergunningen. Tot het bestuursrecht behoren dan ook onder andere het openbare ordeningsrecht en het milieurecht. Ook wanneer een overheidsbeslissing je schade berokkent, kan je via het bestuursrecht je bestuurder aansprakelijk stellen of, omgekeerd, kan de overheid, als bestuurlijke toezichter, burgers op het matje roepen, bijvoorbeeld wanneer men een bouwovertreding vermoedt. Hangt er een dwangsom boven je hoofd of dreig je uit je huis te worden gezet? Heb je problemen met een aanbesteding of neemt je gemeente geen actie tegen overlasten? Dat zijn allemaal voorbeelden van geschillen die onder het bestuursrecht vallen en waarvoor je dus desgewenst een second opinion advocaat kunt inschakelen.

Waarom ga je een second opinion vragen?

In veel gevallen ontstaat de nood aan een second opinion door een hapering in de afgesloten rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering meen je alle rechtsrisico's te hebben gedekt en teken je voor een correcte juridische verdediging van je belangen eens dat nodig is. Soms loopt het echter mis en bereikt de door de verzekeraar aangewezen advocaat niet het gewenste resultaat. De redenen daarvoor kunnen sterk verschillen, al zal het duidelijk zijn dat een rechtsbijstandverzekeraar per definitie kampt met een belangenconflict: enerzijds moet hij de verzekerde bijstaan, maar anderzijds is hij gebonden aan de prijsafspraken gemaakt met de verzekeraar. Hierdoor kan de kwaliteit van de bijstand aangetast worden. Second opinion advocaat

Hoe vraag je een second opinion?

Een juridische second opinion vragen is je goed recht. Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan kun je hiervoor altijd een beroep doen op de geschillenregeling van je polis. Bovendien geldt het algemeen recht op vrije advocatenkeuze. Beide rechtsmiddelen staan je toe om je dossier te allen tijde -- ook wanneer er al procedures lopen -- voor te leggen aan een advocaat naar keuze. Dat een second opinion daarbij vaak van een onafhankelijk advocaat komt -- zelfs tegen het advies van de verzekeraar in -- hoeft niet te verbazen. De onafhankelijke kracht dient immers slechts 1 belang: jouw belang.

Vraag een second opinion aan

Want jouw belang telt en mijn ervaring leert dat een second opinion best vaak tot betere resultaten leidt. Voel je je rechtszaak onterecht uit je handen glippen of denk je dat je bestuursrechtelijke belangen beter gediend kunnen worden? Aarzel dan niet om mijn second opinion in te winnen en neem gerust contact op voor een oriënterend gesprek.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik help je bij:

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk. Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen