Bezwaar maken tegen het bestemmingsplan
3 min. leestijd

Bezwaar maken tegen het bestemmingsplan

Stel het je maar eens voor: de gemeente wijzigt een bestemmingsplan, waardoor er ineens een mastodont van een fabriek in jouw achtertuin komt te staan. Een theatraal voorbeeld, maar het toont wel aan wat de gevolgen kunnen zijn van een bestemmingsplan wat ‘zomaar’ gewijzigd wordt. Wanneer je het niet eens bent met een bestemmingsplan is het van belang dat je weet wat je mogelijkheden zijn.

Ook is het belangrijk dat je op tijd start met het aanvechten van de situatie. Het gaat om ingewikkelde materie, waardoor je maar beter een beroep doet op een gespecialiseerde advocaat. Toch leggen we een en ander voor jou uit om te laten zien dat een bestemmingsplan niet het eindstation hoeft te zijn.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt aangegeven wat er met de ruimte in een gemeente mag gebeuren. Zo valt er in het bestemmingsplan te lezen of er mag worden gebouwd en, als dat het geval is, aan welke regels jij je dan moet houden. Het bestemmingsplan is met andere woorden niet alleen belangrijk wanneer je ergens nieuw komt te wonen, maar ook wanneer je al een tijd ergens verblijft en iets wilt aanpassen in de tuin of in huis.

Vaste procedure bij de gemeente

Het aanpassen van het bestemmingsplan gaat altijd volgens een vastgelegde procedure waarbij de gemeente het eerste aanspreekpunt vormt. Zo zal men een voorontwerp publiceren en zal er overleg plaatsvinden. Zowel burgers als bedrijven en andere organisaties worden bij het overleg betrokken. Het ontwerp kun je in het gemeentehuis raadplegen maar is ook digitaal terug te vinden via de website van jouw gemeente.

Mogelijke gevolgen gewijzigd bestemmingsplan

De mogelijke gevolgen van een bestemmingsplan zijn niet mis. Zo kan het bijvoorbeeld de bouwmogelijkheden van jouw perceel beperken. Niet leuk, want zowel jouw mogelijkheden als de waarde van het perceel nemen dan af. Hiernaast kan het bestemmingsplan ook net meer bouwmogelijkheden toestaan. En ook dat kan onprettig aanvoelen, zeker wanneer een nieuw gebouw het straatbeeld zal ontsieren.

Ook voor bedrijven heeft een bestemmingsplan potentiële gevolgen. Door milieucategorieën aan gronden te koppelen zal men bijvoorbeeld bepalen welke bedrijfsactiviteiten men er mag uitoefenen. En dat kan de zakelijke plannen behoorlijk beïnvloeden.

Oneens met een bestemmingsplan! Wat kan je nu doen?

Wanneer een bestemmingsplan ingrijpend wordt gewijzigd, zullen er altijd mensen ontevreden zijn. Het resultaat van zo’n wijziging kan dan ook verstrekkende gevolgen hebben. Gelukkig kun je het een en ander doen wanneer je het oneens bent met het bestemmingsplan.

In de eerste plaats kan (lees: moet) je jouw zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar maken. Dit moet je doen in de periode van zes weken waarin het ontwerpbestemmingsplan in te kijken is. Dit is niet onbelangrijk, omdat je anders geen voorlopige voorziening aan kunt vragen of een beroep in kunt stellen. Dit kan alleen wanneer er na de tijd nog wijzigingen werden aangebracht: tegen die specifieke wijzigingen, kun je dan wel nog gewoon beroep instellen.

Zie ook: bezwaar maken tegen bestemmingsplan op de site van de rijksoverheid. Als ondernemer bezwaar maken tegen een bestemmingsplan, hier vind je praktische informatie.

Voorlopige voorziening

Door jouw zienswijze kenbaar te maken, zal de gemeenteraad mogelijk het bestemmingsplan aanpassen. Is dit niet het geval? Dan kun je bij de Raad van State beroep instellen. Let wel: de gemeente kan dan al wel starten met de werkzaamheden die ze voor ogen hebben. In de meeste gevallen wil je niet dat dit gebeurt, je maakt immers niet voor niks bezwaar. Daarom dien je meteen ook een verzoek tot voorlopige voorziening in.

Hiermee voorkom je dat er al gebouwd gaat worden conform het nieuwe bestemmingsplan. De rechter bepaalt hoe groot de kans is dat je gelijk hebt met je bezwaar. Word de kans groot geacht dan wordt de voorlopige voorziening toegekend en mogen de werkzaamheden niet eerder opgepakt worden dan dat er een besluit is genomen.

Waarom het verstandig is om een advocaat in te schakelen

Een bestemmingsplan kan verregaande gevolgen hebben. Dat is intussen wel duidelijk. Het inschakelen van een goede advocaat voorkomt dat je fouten maakt die je de kop kunnen kosten in procedure. Wie in de prille beginfase niet reageert, kan niet langer beroep aantekenen. Dat is problematisch. Het indienen van een goed geformuleerde zienswijze is dan ook cruciaal. Zeker omdat het de gemeenteraad nog op andere ideeën kan brengen.

Houdt de gemeenteraad voet bij stuk? Ook dan zal de advocaat zijn meerwaarde bewijzen. Uiteraard houdt een advocaat ook rekening met alle risico’s. Het tijdig indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening en het proactief optreden waar nodig, behoort eveneens tot het takenpakket.

Joost Jaspers, Advocaat Overheidsrecht

Zelf procederen tegen de gemeente is niet verstandig. In mijn praktijk gebeurt het (te) vaak dat mensen stuk lopen op het ambtelijk apparaat. Ze hebben geen juridische bagage en kennen de juiste ingangen niet. Daarnaast is het lastig om de consequenties van een bepaalde actie te overzien.

Hoe sneller je een advocaat inschakelt, hoe sneller je een oplossing hebt. Ik voorkom dat je de beginnersfouten maakt die anderen ook al gemaakt hebben.

Het bespaart simpelweg tijd en geld doordat we samen efficiënter werken en we de juiste ingangen gebruiken. Daarnaast bied ik je een overzicht van mogelijke consequenties en de te zetten stappen.

Ik help je bij:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Joost Jaspers is gespecialiseerd als advocaat in overheidsrecht en Frans recht. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem gerust contact op!

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen