Het bestemmingsplan: wat is het en hoe maak je bezwaar?
3 min. leestijd

Het bestemmingsplan: wat is het en hoe maak je bezwaar?

Als burger kom je in bepaalde situaties in aanraking met het bestemmingsplan van je gemeente, bijvoorbeeld wanneer jij je huis wilt verbouwen of wanneer er plotseling een winkelgebied in jouw wijk komt. Het is dus goed om te weten wat een bestemmingsplan precies is en hoe je bezwaar maakt tegen nieuwe plannen van jouw gemeente.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan legt een gemeente vast wat de bestemming van een stuk grond is. Dit ruimtelijk plan bepaalt bijvoorbeeld dat een gebied alleen bestemd is voor kantoren en bedrijven, terwijl andere stukken grond enkel bedoeld zijn voor woningen. Ook de maximale afmetingen van gebouwen worden bepaald in een bestemmingsplan. Kortom: een bestemmingsplan bepaalt hoe een bepaald stuk grond gebruikt mag worden.

Waaruit bestaat het bestemmingsplan?

Wanneer je een bestemmingsplan in wilt zien, kun je dit opvragen bij de gemeente. Het document dat je vervolgens krijgt bestaat uit drie verschillende delen.

Verbeelding

Dit wordt ook wel een plankaart genoemd en is een overzicht van verschillende stukken grond. Hier staat bij ieder grondgebied opgeschreven waarvoor het bestemd is (woningen, winkels, wegen, industrie, et cetera).

Planregels

De planregels geven aan welke regels er gelden voor gebouwen die op een bepaald grondgebied worden gebouwd. Wat is er wel en niet toegestaan op de grond en welke maximale afmetingen gelden er?

Toelichting

De toelichting is een algemene omschrijving van het gebied. Hier geeft de gemeente ook aan wat eventuele toekomstige plannen met het gebied zijn.

Hoe krijg je als burger te maken met een bestemmingsplan?

Als burger loop je vooral tegen het bestemmingsplan aan wanneer je van plan bent om iets te bouwen of te verbouwen. Wanneer je een lap grond bezit, mag je hier namelijk niet zomaar alles mee doen wat je wilt. De gemeente hanteert enkele richtlijnen die onder andere bepalen hoe hoog en hoe breed jouw pand mag worden. Staat er dus een verbouwing op de planning? Dan moet je eerst controleren of deze verbouwing is toegestaan volgens het bestemmingsplan.

Daarnaast kan de gemeente bestaande bestemmingsplannen wijzigen en bijvoorbeeld de functie van een stuk grond wijzigen. Heb je een woning gekocht in een woonwijk, maar wordt er plotseling een nieuw winkelgebied gepland in je buurt? Dan kan dit de uiteindelijke waarde van je woning aantasten. Dat is dus een goede reden om bezwaar te maken tegen het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente.

Bezwaar maken tegen een bestemmingsplan

Het kan zijn dat je het niet eens bent met het bestemmingsplan van je gemeente. Het is in dat geval mogelijk om bezwaar te maken, maar alleen wanneer het om een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan gaat. Zodra de gemeente het nieuwe bestemmingsplan heeft aangekondigd, kan je het ontwerp nog zes weken inzien. Tijdens deze periode kun je jouw ‘zienswijze’ bekendmaken aan de gemeenteraad. Dit betekent dat je laat weten dat je het niet eens bent met de nieuwe plannen.

Bestemmingsplan goedkeuren en vaststellen

Na deze periode van zes weken krijgt de gemeenteraad twaalf weken de tijd om het bestemmingsplan goed te keuren en vast te stellen. Zodra het nieuwe plan is aangekondigd, heb je weer zes weken de tijd om in beroep te gaan. Je gaat in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit doe je door een onderbouwing te versturen, waarin staat waarom volgens jou het plan niet door moet gaan. De gemeenteraad stuurt ook een onderbouwing op en er wordt een zitting gepland. Tijdens deze zitting kunnen beide partijen hun argumenten uitleggen. Vervolgens doet de bestuursrechter een uiteindelijke uitspraak over het bestemmingsplan.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen