Wat is een zienswijze?

Wat is een zienswijze?

Wil je graag van je laten horen als de gemeente een bepaald plan of idee heeft? Dan kun je dit doen met een zienswijze. Voordat het bevoegd gezag een besluit neemt en doorvoert heb je het recht om hier je mening over te geven.

De betrokken instantie kan deze dan opnemen en mee laten wegen bij het nemen van een besluit.

Wat is een zienswijze?

Als het aangewezen gezag bepaalde plannen heeft, kunnen ze deze ter inzage aan burgers voorleggen in de vorm van een ontwerpbesluit. Wil je hierop reageren, dan kan dit met een zienswijze.

Een zienswijze is een reactie op het voorgenomen besluit van de gemeente. Je kunt hierin aangeven met welke punten je het wel of niet eens bent en een toelichting erbij geven. Het bestuursorgaan kan deze punten dan bekijken en meenemen in de uiteindelijke beslissing.

Hierbij kun je onder meer denken aan een ontwerpbouwvergunning of een ontwerpbestemmingsplan. Voorgenomen besluiten vind je in huis-aan-huisbladen, op de website of in de Staatscourant. Ook in het gemeentehuis of in de bibliotheek heb je de mogelijkheid om deze in te zien.

Hoe lever je een zienswijze aan?

Waar behoor je nu op te letten bij het indienen van een zienswijze? Allereerst dient deze gericht te zijn aan degene die de beslissing heeft genomen. Maar wat moet je nog meer in de brief vermelden?

Je hoort op te geven op welk voorgenomen plan of besluit je reageert. Verder vermeld je ook het dossiernummer van het voorgenomen plan en je gegevens, zoals je naam en adres. Daarnaast voeg je de redenen van de indiening toe en je handtekening. Je kunt je mening per post kenbaar maken en je reactie binnen de geldende termijn verzenden.

Als je het bevoegd gezag via e-mail op de hoogte wilt brengen, dan kan dit alleen als ze hebben aangegeven elektronisch bereikbaar te zijn. Wil je je zienswijze mondeling aanbieden, dan kan dit bijvoorbeeld bij een hoorzitting. Je dient er hierbij wel op te letten dat de zienswijze in het verslag komt.

Dit is van belang, zodat je later altijd nog in beroep kunt gaan. Stuur je de brief liever per fax, dan geldt dat de fax ontvangen moet zijn voor twaalf uur 's avonds op de laatste dag van de termijn.

Wie neemt de zienswijze in behandeling?

Over het algemeen krijg je 6 weken de tijd om een zienswijze neer te leggen. Is deze periode langer of korter, dan maakt de betrokken instantie dit bekend. Je dient je reactie op de plannen in bij het bestuursorgaan dat het besluit gaat nemen.

Dit kan bijvoorbeeld de gemeenteraad zijn of het college van burgemeester en wethouders. Ben je te laat met de indiening, dan wordt deze niet-ontvankelijk verklaard. Als je zienswijze wordt afgewezen, dan kun je bezwaar maken of in beroep gaan. Dit kan ook als je vindt dat er bij het nemen van het besluit niet genoeg rekening is gehouden met je visie.

Bij een ontwerpbestemmingsplan is het belangrijk dat je een zienswijze hebt overlegd. Is dit niet het geval, dan heb later niet de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.