Wat is de Staatscourant?

Wat is de Staatscourant?

Bestuurders, ambtenaren en ondernemers zijn generaties lang opgegroeid met de Staatscourant. In deze papieren krant, die in 1814 voor het eerst werd gepubliceerd, kon je de officiële mededelingen van de overheid lezen. 

In de afgelopen jaren is er veel veranderd rond een van de oudste kranten van Nederland. In dit artikel leggen we uit wat de Staatscourant nu eigenlijk precies is.

Wat is de Staatscourant?

In de Staatscourant kun je onder meer lezen over 'algemeen verbindende voorschriften' en andere regelgeving door de verschillende ministeries. Daarnaast vind je er berichten over koninklijke onderscheidingen, Kamerstukken en agenda's, mededelingen van provinciale en gemeentebesturen en gerechtelijke aankondigingen. 

Meer concreet moet je dan bijvoorbeeld denken aan verkeersbesluiten, ruimtelijke planning of vergunningen, maar ook faillissementen, schuldsaneringen en echtscheidingen worden erin opgenomen. Naast de Staatscourant behoren ook het Staatsblad en het Tractatenblad tot de officiële media van de overheid voor de bekendmaking van regelgeving.

Welk ministerie is verantwoordelijk voor de Staatscourant?

De zorg voor publicatie van de Staatscourant is in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Dit in tegenstelling tot het Staatsblad dat wordt gepubliceerd onder verantwoording van het ministerie van Justitie en het Tractatenblad waar de zorg voor uitgifte bij het ministerie van Buitenlandse Zaken ligt.

Welke ontwikkeling heeft de Staatscourant doorgemaakt?

De eerste editie van de Nederlandse Staatscourant verscheen in 1814. Na bijna twee honderd jaar viel echter het doek voor de papieren editie van een van de oudste kranten van Nederland. 

Op 1 juli 2009 rolde de Staatscourant voor de laatste keer van de drukpers. Hoewel dit het einde van een tijdperk was, is de krant ook nu nog steeds relevant. Je kunt dit overheidsorgaan namelijk gewoon online lezen. 

De Staatscourant maakt nu onderdeel uit van de website officielebekendmakingen.nl. Op deze website vind je ook de gedigitaliseerde papieren edities die zijn uitgebracht vanaf 1 januari 1995. Deze zijn ook te bekijken in pdf-formaat.

Wat is de Wet elektronische bekendmaking?

Het verdwijnen van de papieren edities van de Staatscourant en het Staatsblad werd mogelijk dankzij de Wet elektronische bekendmaking. De wet voorzag erin dat de officiële mededelingen van de overheid voortaan via digitale weg zouden worden gepubliceerd. 

Daarvoor was het bekendmaken van regelgeving langs digitale weg niet rechtsgeldig. Dit kon alleen na een publicatie in gedrukte vorm. Sinds 1 juli 2009 geldt de eerder genoemde website officielebekendmakingen.nl als de authentieke bron. 

Op deze website vind je naast de Staatscourant ook de digitale edities van het Staatsblad en het Tractatenblad. Daarnaast publiceren Gemeente-, Provinciale-, en Waterschapsbladen als ook Bladen van gemeenschappelijke regeling via deze website.

Toegankelijkheid vergroten

Om de toegankelijkheid van de website verder te vergroten wordt vanaf 1 juli 2021 de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. De wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties op een gestandaardiseerde wijze te publiceren op officielebekendmakingen.nl. 

Dit moet het voor burgers mogelijk maken om alle mededelingen van de overheid op één plek te raadplegen.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.