Bouwvergunning of omgevingsvergunning

Bouwvergunning of omgevingsvergunning

Wat is een bouwvergunning of omgevingsvergunning en wat het is het grote verschil tussen beide? Jaspers Advocaat legt je dit uit.

Wat hield de bouwvergunning in?

Onder een bouwvergunning werd voor 2010 een vergunning verstaan die door particulieren of door bedrijven kon worden aangevraagd bij de overheid, specifieker: bij de gemeente. Wilde je als burger of als onderneming gaan bouwen, verbouwen of een bestaand bouwwerk uitbreiden, dan was een bouwvergunning in veel gevallen verplicht.Een gemeente of een andere overheidsinstelling kon het verstrekken van een bouwvergunning inhouden als een (te plannen) bouwwerk niet aan de gestelde vereisten van de Woningwet  of uit bijvoorbeeld het gemeentelijke bestemmingsplan voldoet. Na 2010 is de bouwvergunning onderdeel geworden van de omgevingsvergunning.

Wat is een omgevingsvergunning?

Een omgevingsvergunning is een vergunning die veel meer zaken omvat dan een bouwvergunning. De omgevingsvergunning is per 1 oktober 2010 in Nederland ingevoerd, op het moment dat de zogenoemde Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in werking trad.Waarom kwam deze nieuwe vergunning er? De voornaamste reden was dat er teveel vergunningssoorten en aanvraagprocedures in omloop waren voor projecten, zoals bouw, sloop, boomkap en alle overige aan activiteiten die te maken hebben met wonen, ruimtebeheer en milieu. Al deze soorten zijn samengevoegd in de zogenaamde omgevingsvergunning.

Verschillen tussen een bouwvergunning en omgevingsvergunning

In feite is er geen verschil tussen de bouwvergunning en de omgevingsvergunning. De bouwvergunning is namelijk onderdeel geworden van de omgevingsvergunning. Het grote voordeel is dat er niet meerdere vergunning aangevraagd hoeven te worden.Dit leidde vaak tot veel bureaucratisch geharrewar. De aanvraagprocedure van een bouw- of sloopvergunning is door de invoering van de omgevingsvergunning een stuk minder ingewikkeld geworden. Een omgevingsvergunning combineert namelijk meerdere soorten vergunningen, te weten:
  • Bouwvergunning.
  • Sloopvergunning.
  • Aanlegvergunning.
  • Gebruiksvergunning.
  • Milieuvergunning.
  • Kapvergunning.
Doel van de verandering is een politieke modernisering, die ingezet is door het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Er waren namelijk teveel regeltjes in Nederland, wat onnodig veel tijd en een hoop overbodige administratie kostte.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen