Bestuursrecht

Bestuursrecht

Wat is bestuursrecht? Hier informeren wij jou over de betekenis van het bestuursrecht en alle zaken die er bij komen kijken. Wanneer kan het bestuursrecht jou treffen en waarom moet je een advocaat inschakelen bij bestuursrecht?

Bestuursrecht

Het bestuursrecht legt vast wat openbare bestuursorganen mogen doen. Het is het tegenovergestelde van privaatrecht, waarin is vastgelegd wat burgers niet mogen doen. Bestuursorganen daarentegen mogen pas handelingen uitvoeren wanneer het hen is toegestaan door een wet die onder het bestuursrecht valt. Het bestuursrecht regelt zo de verhouding tussen burgers en bestuursorganen.In de praktijk zijn dit de rechtsbetrekkingen tussen burgers en bedrijven aan de kant, en overheidsorganen en burgers anderzijds, en ook de regelingen tussen de verschillende overheidsinstanties onderling. Het verschilt, hoewel ze vaak in een adem worden genoemd, van staatsrecht, omdat laatstgenoemde de functieomschrijving van verschillende bestuursorganen vastlegt, terwijl het bestuursrecht precies bepaalt wat die organen wel en niet mogen doen. Het bestuursrecht bouwt zo waarborgen in het rechtssysteem voor het optreden van openbare bestuursorganen naar hun burgers.

Wanneer krijg jij ermee te maken?

Het bestuursrecht is zo omvattend dat gewone burgers er vaak mee te maken krijgen. Onder het bestuursrecht valt onder meer milieurecht, vreemdelingenrecht, verkeershandhaving, het maken van bestemmingsplannen, belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht, om je een idee te geven.Heb je een vergunning nodig, of wordt jou een dwangsom gestuurd, dan heb je rechtstreeks te maken met bestuursrecht. Kom je in aanraking met openbaar bestuursorganisaties, dan heb je naast plichten ook rechten. Je hebt het recht om door de overheidsinstantie tijdig en op juister wijze geïnformeerd te worden.

Wanneer en waarom een advocaat in de arm nemen?

Wanneer een bestuursorgaan een besluit heeft genomen dat jou tot slachtoffer maakt van een situatie, kun je van mening zijn dat je bent benadeeld door het optreden van het bestuursorgaan. Iedere bestuursorgaan dient te voorzien in mogelijkheden tot inspraak, beroep en bezwaar. Ze moeten jou, als burger, de kans geven om je bedenkingen of zienswijzen naar voren te brengen. Wanneer de overheid een besluit maakt, en je het daarmee oneens bent, komt de bestuursrechter in beeld. Hij/zij behandelt dan het bezwaar dat je aantekent.

Advocaat inschakelen

Omdat het bestuursrecht zeer complex in elkaar steekt, zeker in Nederland waar alles zeer strikt gereguleerd is waardoor je zo iets over het hoofd kunt zien, raden wij altijd aan om in bestuursrechtelijke geschillen een advocaat in de arm te nemen. Verplicht is dit natuurlijk niet.Zo kan het onduidelijk zijn of je een 'belanghebbende' bent, ofwel of het besluit dat is gemaakt rechtstreeks van invloed is op jouw belang. Een specialist in bestuursrecht is op de hoogte van alle mitsen en maren waar bij geschillen tussen overheid en burgers naar wordt gekeken. Voor je naar een advocaat stapt, kun je het best alle feiten omtrent een geschil met een openbaar bestuursorgaan op een rijtje zetten. Zo zorg je ervoor dat een advocaat effectief en slagvaardig te werk kan gaan.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen