Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Overheden worden bestuurd door bestuursorganen.

Voorbeelden van bestuursorganen zijn

Voorbeelden van bestuursorganen zijn onder anderen:Gemeente-Gemeenteraad, burgemeester en wethouders, burgemeesterProvincie-Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Commissaris van de KoningRijk-Regering, minister en staatssecretaris (de Eerste en Tweede kamer zijn geen bestuursorgaan).

Beslissingen

Beslissingen binnen de overheid kunnen alleen genomen worden door bestuursorganen.Natuurlijk is het niet praktisch als bestuursorganen over alles zelf zouden moeten beslissen. Het zou erg veel rompslomp geven als het college van burgemeester en wethouders van de gemeente zelf over elke bouwaanvraag moeten beslissen.Om die reden worden beslissingen vaak genomen door ambtenaren. Deze nemen dan een besluit namens het bestuursorgaan. Dat noemen we mandaat.
Reactie plaatsen