Wat is onteigening of een onteigeningsprocedure?

Wat is onteigening of een onteigeningsprocedure?

Met de onteigeningswet kan een overheid grond die zij niet vrijwillig en met instemming van derden kan verwerven, zich alsnog toe-eigenen door particulieren te sommeren deze grond af te staan. Deze onteigening vindt natuurlijk niet willekeurig plaats, maar onder strikt bepaalde voorwaarden die wettelijk zijn vastgelegd. Wanneer de (gemeentelijke) overheid overgaat tot onteigening, dient zij stapsgewijs de wettelijk bepaalde procedure te doorlopen.

Bestuurlijk niveau

De procedure begint op bestuurlijk niveau, je kunt dan nog steeds bezwaar aantekenen. In de tweede fase moet de overheid haar plannen tot onteigening motiveren door voorwaarden te formuleren. Daarnaast moet de overheid een financiële overeenkomst met jou treffen. Kom je niet tot een vergelijk met de gemeente, gaat de gerechtelijke fase in en wordt een dossier gestart bij de plaatselijke rechtbank.

Voorbeelden

De gemeente start meestal een onteigeningsprocedure wanneer ze de grond onderdeel wil laten uitmaken van een bestemmingsplan, bijvoorbeeld wanneer ze een weg willen laten aanleggen, of een beleid met betrekking tot volkshuisvesting wil doorvoeren.Ze kan het ook wenselijk vinden nieuwe kantoren of openbare voorzieningen te vestigen op de te verwerven grond. In alle gevallen moet de gemeente aantonen dat haar bestemmingsplan de publieke zaak dient. Die onteigening moet noodzakelijk zijn voor het realiseren van het bestemmingsplan en moet worden aangetoond dat de te onteigenen grond daadwerkelijk deel uitmaakt van een bestemmingsplan.Ontdek hier wat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt over onteigening.

Wat als je oneens bent?

Het kan natuurlijk dat je het oneens bent met het gemeentelijk besluit. Dan wordt de onteigeningsprocedure een zaak bij het gerechtshof. Daarvoor kun je al bezwaar maken, dit valt onder de noemer 'zienswijzen'. Iedere belanghebbende het recht heeft om een zienswijze kenbaar te maken. Dit kun je doen door op een brief aan Rijkswaterstaat te sturen. Hierin vertel je hoe je tegen de situatie aankijkt en waarom je het oneens bent met de situatie.onteigeningsprocedure: definitie en uitleg

Schadeloosstelling

Kies de gemeente voor een onteigeningsprocedure dan kiest de gemeente ter compensatie altijd voor een voorstel tot schadeloosstelling. Je hebt recht op een financiële vergoeding ter hoogte van minimaal het bedrag van de waarde van de grond. Ook bijkomende kosten dienen over het algemeen te worden vergoed door de gemeente. Je kunt ook proberen aan te tonen dat het bestemmingsplan dat de gemeente met de grond heeft, aansluit bij jouw exploitatie van de grond of toekomstige plannen daarvoor.

Advocaat

Meestal is het aan te raden om een advocaat in de arm te wijzen, aangezien de zaak zeer complex in elkaar kan zitten. Je hebt recht op rechtsbijstand voor de gemaakte kosten door een advocaat of deskundige in te schakelen.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen