Wat is een bezwaar of bezwaarschrift?

Wat is een bezwaar of bezwaarschrift?

Wat is een bezwaar of een bezwaarschrift? Als je het met een besluit van de gemeente niet eens bent dan kun je daartegen vaak in bezwaar. Dat betekent dat je een brief schrijft aan de gemeente waarin je schrijft waarom je het met het besluit niet eens bent.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn: je aanvraag voor een vergunning om een schuur te bouwen wordt geweigerd. Of omgekeerd de buurman krijgt een vergunning om een gebouw in zijn tuin te zetten waar je het niet mee eens bent. Ook kan het zijn dat je je overkapping moet afbreken.Tegen die besluiten kun je niet direct naar de rechter, maar moet je eerst een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift is bedoeld om de gemeente ervan te overtuigen dat zij een verkeerd besluit heeft genomen en dat zij een ander besluit moet nemen.

Wees volledig

Het is verstandig om in het bezwaarschrift zo volledig mogelijk te zijn:
  • Heeft de gemeente de feitelijke situatie verkeerd begrepen?
  • Heeft de gemeente de verkeerde wet toegepast?
  • Heeft de gemeente juridisch verkeerd gehandeld?
  • Zijn er andere reden waarom een ander besluit genomen had moeten worden?
Probeer zo volledig mogelijk te zijn. Als je argumenten vergeet is het later vaak moeilijk om die alsnog naar voren te brengen. De rechter zal die nieuwe argumenten in veel gevallen afwijzen. We noemen dat met een juridisch woord de bestuursrechtelijke fuik.Stuur je bezwaarschrift ook op tijd in. Te laat is te laat en dan wordt je bezwaarschrift meestal niet-ontvankelijk verklaard. De meest voorkomende termijn voor bezwaar is zes weken.

Verdere informatie in jouw bezwaar

Vermeld verder in het bezwaarschrift:
  • naam
  • adres
  • woonplaats
  • het besluit waar je het niet mee eens bent
  • de redenen daarvan
  • je handtekening
Bij veel gemeenten kun je daarna je bezwaar nog mondeling toelichten. Vaak voor een bezwaarschriftencommissie. Dat is een commissie die het bestuur van de gemeente adviseert over het bezwaarschrift.Zie ook: Bezwaarschrift opstellen: hier moet je op letten

Belangrijk

Wanneer je een bezwaarschrift indient, blijft het besluit gewoon werken. Als je bijvoorbeeld je schuur af moeten breken, dan moet dat ook nog als je bezwaar hebt gemaakt. Overleg daarom altijd met de gemeente of zij bereid is het besluit op te schorten tot op het bezwaar is beslist.Doet de gemeente dat niet, dan kun je een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen. Deze kijkt dan of het besluit geschorst kan worden. Vaak gebeurt dat ook.Uiteindelijk ontvang je een besluit op bezwaar. Tegen dat besluit kun je - als je het er niet mee eens bent - in beroep bij de rechter. Dat moet ook meestal weer binnen zes weken.

Over Joost Jaspers

Inmiddels heb ik meer dan 20 jaar ervaring als advocaat, rechter en binnen de gemeente. Je kunt rustig stellen dat ik alle soort conflicten al een keer voorbij heb zien komen. Procederen tegen de overheid is niet iets wat je zomaar doet (en al helemaal niet iets wat je graag doet). Vanuit mijn ervaring kan ik je precies vertellen wat en hoe dit werkt. En natuurlijk ook wat absoluut niet werkt. Ik ben als advocaat actief in de hele regio Brabant.Ik help je bij:

Gerelateerde artikelen

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen