Wat is een bezwaarschriftencommissie?

Wat is een bezwaarschriftencommissie?

Veel gemeenten hebben een bezwaarschriftencommissie. Dat is een commissie die aan het bestuur van de gemeente een advies uitbrengt over een bezwaarschrift dat is ingediend.

Onafhankelijk van de gemeente

De meeste bezwaarschriftencommissies zijn onafhankelijk van de gemeente. Ze bestaan dan uit mensen die al ergens anders werken, vaak juristen. Sommige commissies zijn niet onafhankelijk, maar bestaan uit gemeenteambtenaren en/of een wethouder. De gemeente mag zelf kiezen of zij een onafhankelijke of niet-onafhankelijke bezwaarschriftencommissie instelt. Voor beide is wat te zeggen. Onafhankelijk omdat daarmee een kritische blik van buitenaf op de besluiten wordt gegeven. Niet-onafhankelijke commissies worden vaak ingesteld zodat de gemeente beter kan horen wat er speelt bij de burger. Veel onafhankelijke bezwaarschriftencommissies bestaan uit drie personen: een voorzitter en twee leden. Daarnaast is er een ambtelijk secretaris.

Het bijwonen van de zitting

Als je een bezwaarschrift hebt ingediend en er is een bezwaarschriftencommissie, dan ontvang je na een tijdje een uitnodiging om de zitting bij te wonen. Je mag dan verder toelichten waarom je bezwaar hebt gemaakt. Ook de gemeente mag dan haar standpunt geven. Als alle standpunten zijn uitgewisseld, sluit de voorzitter de zitting. De commissie gaat dan een advies opstellen en toesturen aan het bestuur van de gemeente. Dat bestuur beslist uiteindelijk zelf. Zij mag het advies opvolgen, wat vaak gebeurt, maar ook naast zich neerleggen. Dat laatste moet dan goed gemotiveerd worden.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen