Wat doet de bezwaarschriftencommissie?

Wat doet de bezwaarschriftencommissie?

Als burger is het altijd mogelijk dat je het niet eens bent met een beslissing die je gemeente heeft genomen. Dit kan betrekking hebben op allerlei verschillende kwesties. Zo is het mogelijk dat de gemeente een bepaalde vergunning heeft ingetrokken of dat er onterecht een dwangsom is opgelegd. In dat geval heb je als burger het recht om bezwaar te maken. Deze bezwaren moeten alleen wel op een eerlijke en rechtvaardige manier in behandeling worden genomen.

Daarom is de bezwaarschriftencommissie in het leven geroepen. Als onafhankelijk orgaan zijn zij in staat om jouw verhaal en het verhaal van de gemeente aan te horen, zodat ze eerlijk kunnen oordelen over jouw bezwaarschrift. Maar hoe gaat deze commissie nou precies te werk, waar moet je bezwaarschrift aan voldoen en hoe verloopt een hoorzitting? Dat lees je allemaal hier.

Wanneer dien je een bezwaar in?

Je krijgt te maken met het indienen van een bezwaar wanneer je het bijvoorbeeld niet eens bent met een opgelegde dwangsom, een ingetrokken vergunning of een andere beslissing van een gemeente of overheidsinstelling.

Voorbeeld

Bijvoorbeeld: een gemeente kan je een dwangsom opleggen op het moment dat zij een illegale situatie constateert. Dit kan een schuur zijn die je (volgens de gemeente) niet had mogen bouwen, omdat deze in strijd is met het bestemmingsplan.

De gemeente legt je nu een last onder dwangsom op. Dat betekent dat je de schuur moet verwijderen voor een bepaalde datum. Doe je dit niet, dan wordt de dwangsom verbeurd (en moet je dus betalen). Een dwangsom is een voorbeeld van een reparatoire sanctie, dat wil zeggen dat het gaat om een sanctie die een eind moet maken aan een onrechtmatige situatie. Op het moment dat je een dwangsom opgelegd krijgt heb je altijd het recht om bezwaar in te dienen.

Taak bezwaarschriftencommissie

Wat is de functie van de bezwaarschriftencommissie?

Wanneer een gemeente een bezwaarschrift ontvangt, kan ervoor gekozen worden om de bezwaarschriftencommissie in te schakelen. Deze commissie is vaak volledig onafhankelijk en kan dus op een objectieve manier naar een conflict kijken. De samenstelling van de commissie kan per gemeente verschillen. De leden van de commissie zijn in de meeste gevallen extern, wat betekent dat ze niet voor de gemeente werken.

Gericht advies aan het bestuursorgaan dat heeft besloten

Toch zijn er ook bezwaarschriftencommissies die voor een gedeelte uit raadsleden bestaan, maar deze staan meestal onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De bezwaarschriftencommissie heeft niet als doel om een uiteindelijke beslissing te nemen. De commissie is alleen maar opgericht om advies te geven aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Het is dus uiteindelijk de gemeente die een beslissing neemt.

De voorbereiding van een hoorzitting

Voordat er een hoorzitting plaats kan vinden, wordt er eerst gekeken of het bezwaarschrift dat is ingediend wel aan alle wettelijke eisen voldoet. Is er een besluit genomen waar je het niet mee eens bent? Dan moet je binnen zes weken bezwaar maken. Daarnaast moet het bezwaarschrift belangrijke informatie bevatten, zoals:

  • Je naam
  • Je adres
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • Een omschrijving van het besluit waar je het niet mee eens bent
  • De reden waarom je bezwaar maakt
  • Een kopie van de brief waarin het besluit staat

Ontbreekt belangrijke informatie? Dan kan de gemeente je nog een kans geven om het bezwaar compleet te maken. Daarna wordt een hoorzitting gepland, waarbij het bezwaar wordt besproken door alle betrokken partijen.

Commissie gemeente beoordeelt bezwaarschrift

Hoe gaat een hoorzitting in zijn werk?

Wanneer je bij een hoorzitting voor de bezwaarschriftencommissie komt, is het aan jou om je bezwaar mondeling toe te lichten. Dit doe je in het bijzijn van verschillende betrokkenen. In de meeste gevallen wordt ook een vertegenwoordiger van de desbetreffende gemeente uitgenodigd, zodat alle betrokken partijen aanwezig zijn.

Redenen voor bezwaar

Tijdens de hoorzitting wordt er geluisterd naar je verhaal en naar de redenen waarom je bezwaar hebt aangetekend. Ook andere betrokkenen kunnen tijdens deze hoorzitting hun verhaal doen, waardoor de commissie een volledig beeld krijgt van de situatie. Vervolgens gaat de commissie in beraad en wordt er een advies uitgebracht voor het bestuursorgaan. In heel uitzonderlijke gevallen hoor je de uitslag meteen, maar meestal word je later schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ondersteuning tijdens een hoorzitting

Het is mogelijk om alleen naar de hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie te gaan. Toch kan het ook helpen om een expert mee te nemen die jouw zaak kan ondersteunen. Er zijn verschillende experts die je in kunt schakelen tijdens een hoorzitting. Gaat het over je gezondheid? Dan is het mogelijk om een arts mee te nemen. In het geval van bouwconflicten kan een architect eventueel goed van pas komen.

Is een advocaat noodzakelijk?

Nee, een advocaat is niet noodzakelijk. Je kunt je eigen verweer voeren. Echter, het inschakelen van een advocaat is wel raadzaam. Een advocaat weet namelijk precies wat je rechten en plichten zijn en kan bovendien het woord voor je voeren. Doordat een advocaat bekend is met de wet, kan hij ook op fouten en tekortkomingen van de andere partij wijzen. Met deze hulp vergroot je dus de kans dat jouw hoorzitting met een goed einde afloopt.

Kan ik je helpen?

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik combineer mijn ervaring als advocaat met de kennis die ik heb opgedaan tijdens het werken bij de overheid. Wil je gerichte ondersteuning bij het opstellen van een bezwaar of bij de verdediging tijdens de hoorzitting? Ik help je graag.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
m.edig
Door

m.edig

op 01 Dec 2020

ik heb even n, vraag weet u misschien ook n goede advocaat die over de erfenis zaken gaat???? ik ben namelijk al zolang bezig en is zo onrechtvaardig en onmenselijk wat er is gebeurt. alvast hartelijk dank met vriendelijke groet m edig

Reactie plaatsen