Slopen met of zonder vergunning: dwangsom

Slopen met of zonder vergunning: dwangsom

Het is niet zomaar toegestaan om bepaalde objecten te slopen, denk bijvoorbeeld aan de gevel van een pand. Wanneer je dit toch doet en de gemeente signaleert dit, dan kan het zijn dat je een dwangsom opgelegd krijgt.

Wanneer mag je wel en niet slopen

Wanneer je een woning of pand sloopt dien je je aan de regels te houden. Een woning of een pand mag niet zomaar gesloopt worden. Als basisregel geldt dat er alleen gesloopt mag worden zonder vergunning wanneer er minder dan 10m3 sloopafval is. Ook mag er geen sprake zijn van asbest.

Voldoet de situatie niet aan deze voorwaarden dan dient er een vergunning aangevraagd te worden.

Zie ook: waar kun je een dwangsom voor krijgen?

Zijn sloopwerkzaamheden toegestaan?

Je kunt via de site van de Rijksoverheid uitzoeken of je een vergunning dient aan te vragen voor sloopwerkzaamheden. Via de site van het omgevingsloket laat je jouw adresgegevens achter en geef je aan welke werkzaamheden je wilt verrichten. Vervolgens krijg je specifieke informatie passend bij jouw situatie.

Monumentenwet

Wanneer je te maken hebt met een monumentaal pand of woning dient er een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. Een monument mag in geen geval zomaar gesloopt worden. Dit heeft alles te maken met de monumentale waarde van het pand.

Dwangsom voor het slopen zonder een vergunning

Wat als je wel sloopt, maar geen vergunning hebt

Problemen ontstaan wanneer je besluit – zonder vergunning – een woning of pand te slopen, terwijl je wel een vergunning had moeten hebben. In dat geval grijpt een gemeente in. Je krijgt een last onder dwangsom opgelegd, wat inhoudt dat je een dwangsom dient te betalen op het moment dat je de situatie niet oplost.

Reparatoire sanctie

Een dwangsom is een reparatoire sanctie. Het doel van een reparatoire sanctie is om een illegale situatie op te lossen. Wanneer je dit tijdig oplost hoef je de dwangsom niet betalen. Uiteraard betaal je de dwangsom wel wanneer je niet tijdig ingrijpt en de illegale situatie in stand houdt. In vakjargon zeggen we dat de dwangsom verbeurd wordt.

Wat als de dwangsom ten onrechte is opgelegd?

Vind je dat de dwangsom ten oprechte is opgelegd? Dan kun je bezwaar maken tegen de dwangsom. Dit is een recht wat je altijd hebt. Belangrijk is dat je tijdig bezwaar maakt en aangeeft waarom jij het oneens bent met de dwangsom. Goed is dat je weet dat het maken van een bezwaar je niet vrij pleit.

Stel dat je voor een bepaalde datum het sloopwerk hersteld dient te hebben dan vervalt deze maatregel niet wanneer je een bezwaar indient. Wil je dat dit besluit ook opgeschort wordt dan dien je een voorlopige voorziening in te dienen.

Zie ook: bezwaar maken tegen een dwangsom

Advocaat inschakelen

Wil je vakkundige ondersteuning bij het indienen van een bezwaarschrift, het opstellen van een voorlopige voorziening of een analyse van jouw situatie? Mijn naam is Joost Jaspers, ik heb jarenlange ervaring als advocaat en help je om de juiste juridische stappen te zetten.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen?

Contact

Joost Jaspers is, als advocaat, gespecialiseerd in overheidsrecht en Frans recht. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem gerust contact op!

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen