Voorlopige voorziening bij dwangsom (definitie + toelichting)

Voorlopige voorziening bij dwangsom (definitie + toelichting)

Wanneer je een last onder dwangsom opgelegd hebt gekregen en je het niet eens bent met de situatie dan kun je bezwaar maken. Nadeel is echter dat het bezwaar de beslissing van de overheidsinstelling niet opschort. Wil je dat de beslissing wordt opgeschort dan dien je een voorlopige voorziening aan te vragen. Hier ontdek je hoe dit exact werkt.

Het begint bij een opgelegde dwangsom

Je kunt een dwangsom opgelegd krijgt wanneer een overheidsinstelling vindt dat er sprake is van een illegale situatie. Voorbeelden zijn:

  • Dwangsom voor bouwen overkapping, schuur of tuinhuis
  • Dwangsom voor geluidsoverlast
  • Dwangsom voor onterechte invulling of gebruik van een pand
  • Dwangsom voor overhangende takken op de openbare weg
  • Dwangsom voor overtreden van milieuvoorschriften
  • Dwangsom omtrent overtredingen winkeltijdenwet
  • Dwangsom voor het slopen zonder vergunning
  • Dwangsom voor afwijkende sluitingstijden voor horecabedrijven en sportkantines

Zie ook: waar kun je een dwangsom voor krijgen?

Wat is een dwangsom?

Een dwangsom is een voorbeeld van een reparatoire sanctie. Dit betekent dat de gemeente of de overheidsinstelling je de kans geeft om een illegale situatie te beëindigen voor een bepaalde datum. Heb je dit voor de betreffende datum geregeld, dan hoef je de dwangsom niet te betalen. Doe je niks aan de situatie, dan wordt de dwangsom verbeurd. Dat betekent dat je de dwangsom dient te betalen.

Je bent het niet eens met de dwangsom

De overheidsinstelling hoeft niet altijd te gelijk te hebben daar waar het gaat om de opgelegde dwangsom. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de situatie.

Vaak mag je in eerste instantie jouw zienswijze indienen. Wordt de dwangsom dan alsnog officieel opgelegd dan kun je bezwaar indienen. Jouw bezwaar wordt beoordeeld door een bezwaarschriftencommissie. Deze commissie bekijkt of je bezwaar gegrond is en of het bezwaar wordt gehonoreerd.

Heel belangrijk, een bezwaar leidt niet het opschuiven van de schorsing

Heel belangrijk is dat je weet dat het indienen van een bezwaar niet betekent dat de getroffen maatregelen worden opgeschoven. Aan de hand van een voorbeeld leggen we dat verder uit:

Stel dat je een steiger bouwt in openbaar water. Je krijgt een brief van de gemeente waarin staat dat je de steiger voor datum X moet verwijderen. Je ben het hier niet mee eens en je dient een bezwaar in. Het is aannemelijk om te denken dat de je steiger nu niet hoeft te verwijderen, totdat het bezwaar behandeld is.

Dit is niet waar. In vakjargon zeggen we dat het indienen een bezwaar niet automatisch betekent dat de beslissing geschorst wordt. Dus zoals de situatie nu is ben je het oneens met de situatie, dit heb je ook laten weten middels een bezwaar. Maar wanneer er niet tijdig reactie komt op je bezwaar moet je de steiger gewoon verwijderen. Anders wordt de dwangsom gewoon verbeurd.

Lees ook: gemeente of overheidsinstelling reageert te laat op een bezwaar, wat nu?

Voorlopige voorziening indienen

Wanneer je bovenstaande wilt voorkomen, kun je een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan of te verwachten valt dat naar aanleiding van het bezwaar de dwangsom zal vervallen, omdat het bestuursorgaan zich bijvoorbeeld niet aan de wettelijke regels gehouden heeft.

Ofwel, als de rechter denkt dat je in je gelijk staat met je bezwaar kan hij besluiten om een schorsing uit te spreken. In dit geval hoef je de steiger niet te verwijderen voordat de uitslag van de bezwaarprocedure bekend is.

Heb je geen kans van slagen met je ingediende bezwaar volgens de rechter, dan blijft de originele last onder dwangsom staan.

Rechter: voorlopige voorziening

Ondersteuning bij het indienen van een voorlopige voorziening

Je hebt niet dagelijks te maken met het indienen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Om die reden is het raadzaam een advocaat in te schakelen op het moment dat je met een dwangsom in aanraking komt. Mijn naam is Joost Jaspers, ik heb meer dan 14 jaar ervaring als advocaat op het gebied van overheidsrecht, bestuursrecht en gemeenterecht.

Ik help je bij:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen, neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen