Last onder dwangsom

Last onder dwangsom

Een last onder dwangsom is een financiële sanctie die de overheid oplegt om een overtreding te beëindigen.Iemand heeft bijvoorbeeld een schuur in zijn tuin gebouwd die wettelijk gezien veel te groot is. In zo’n geval zal de gemeente eerst onderzoeken of de schuur inderdaad volgens de wettelijke normen te groot is.Als dat zo is, moet vervolgens worden nagegaan of er toch nog een vergunning kan worden verleend. Als dat niet kan, kan de gemeente tot handhaving overgaan door een dwangsom op te leggen of bestuursdwang toe te passen.

Eerste stap: de brief

Als de gemeente met een dwangsom werkt zal in veel gevallen zal dan eerst een brief worden gestuurd met de mededeling dat de schuur er niet mag staan. Daarin wordt dan vermeld dat de gemeente het voornemen heeft om een last onder dwangsom op te leggen. Op die brief kun je reageren met een zienswijze.Na die eerste brief (of soms direct) volgt dan het dwangsombesluit. Daarin wordt beschreven wanneer de schuur moet zijn afgebroken en welke je bedragen je moet betalen, als dat niet op tijd gebeurt. Ook na het betalen van de dwangsommen moet de schuur dan nog altijd worden afgebroken.Tegen dat besluit kun je bezwaar maken.

Opschorting van het besluit

Houd er daarbij rekening mee dat het besluit gewoon doorloopt ook al heb je bezwaar gemaakt. Vraag daarom altijd aan de gemeente of zij bereid is het besluit op te schorten totdat op bezwaar is beslist.Doet de gemeente dat niet, vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Deze moet dan beslissen of het besluit moet worden opgeschort.

De termijnen

Let bij alles wat je doet op de termijnen die daarvoor staan. Voor indienen van een zienswijze staat meestal vier weken (soms minder), voor het maken van bezwaar in de meeste gevallen zes weken.Als je bezwaar gemaakt hebt en de gemeente of overheid wil de werking van het besluit niet opschorten, vraag dan een voorlopige voorziening aan binnen de begunstigingstermijn.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen