Wat is het materiaal beginsel / materiële beginselen?

Wat is het materiaal beginsel / materiële beginselen?

Wanneer je een conflict hebt met de overheid, wil je natuurlijk dat dit op een betrouwbare en zorgvuldige manier wordt afgehandeld. De overheid heeft namelijk veel macht en mag deze niet misbruiken. Gelukkig zijn er een aantal spelregels opgesteld die ervoor zorgen dat jouw rechten als burger beschermd worden. Het materieel beginsel valt onder deze spelregels. Wat houdt het materieel beginsel precies in en hoe wordt ervoor gezorgd dat de overheid zich hieraan houdt? Dat lees je allemaal hier.

Het verschil tussen formele en materiële beginselen

Bestuursorganen moeten zich aan zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur houden. Dit zijn opgestelde gedragsregels die bepalen hoe de overheid zich tegenover de burger moet gedragen. Deze regels zorgen ervoor dat de verhouding tussen de overheid en burgers duidelijker is, wat voor minder verwarring en onzekerheid zorgt. Tegelijkertijd geeft het zekerheid dat jouw zaak op een wetmatige manier wordt afgehandeld. De algemene beginselen zijn onder te verdelen in twee groepen: formele beginselen en materiële beginselen.

Formele beginselen

Formele beginselen gaan over de bevoegdheden die de overheid heeft om besluiten te nemen. Hierin staat dus aangegeven dat de overheid alleen besluiten mag nemen over zaken die in de wet zijn vastgelegd. Daarnaast wordt in de formele beginselen bepaald hoe de overheid deze besluiten moet nemen.

Zo moet iedere zaak zorgvuldig worden behandeld en iedere beslissing goed worden gemotiveerd. De overheid moet ook eerlijk handelen en op een begrijpelijke manier communiceren met de burger. Materiële beginselen gaan juist over de inhoud van de zaak en dus niet over de vorm van de procedure. Hierin wordt ook bepaald hoe besluiten door de overheid uitgevoerd moeten worden. De materiële beginselen zijn vastgelegd om ervoor te zorgen dat de zaak op een goede manier wordt behandeld en dat de wet wordt nageleefd tijdens het maken van besluiten.

Wat valt er onder materiële beginselen?

Er is een reeks aan regels die samen de materiële beginselen vormen. De regels zijn als volgt:

  • Specialiteitsbeginsel: de overheid mag alleen belangen behartigen zoals dat in de wet staat aangegeven.
  • Evenredigheidsbeginsel: het besluit mag geen negatieve gevolgen voor de burger hebben die zwaarder wegen dan het algemeen belang.
  • Materiële rechtszekerheidsbeginsel: de huidige wet moet worden toegepast en eerdere besluitvorming mag achteraf niet worden aangepast.
  • Gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten op een gelijke manier worden behandeld.
  • Verbod van détournement de pouvoir: de overheid mag zijn bevoegdheid niet misbruiken en mag alleen handelen ten behoeve van het algemeen belang.
  • Vertrouwensbeginsel: de burger moet kunnen vertrouwen in het recht en gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Hoe worden materiële beginselen beoordeeld?

Het is belangrijk dat de overheid zich aan deze regels houdt, zodat besluiten op een eerlijke en rechtvaardige manier worden genomen. Maar wie controleert of een bestuursorgaan zich aan de materiële beginselen houdt? Dat doet een onafhankelijke rechter. Hij of zij beoordeelt ieder besluit dat door de overheid wordt gemaakt en controleert of de wet netjes is opgevolgd. Zo kan de rechter controleren of geldende wetten volgens de regels zijn toegepast.

Daarnaast gaat de rechter na of de besluitvorming is gebaseerd op bekende beleidsregels. Dat betekent dat de overheid zich niet kan beroepen op regels die jij als burger niet zou kunnen kennen. Constateert de rechter dat een overheidsorgaan zich niet aan de materiële beginselen gehouden heeft? Dan kan hij het bestuur daarop aanspreken en de zaak opnieuw laten behandelen. Als burger weet je dus zeker dat jouw zaak volgens de regels wordt afgehandeld.

Een conflict met de overheid? Schakel een advocaat in

Heb je problemen met je gemeente of wacht je de besluitvorming van een ander overheidsorgaan af? Dan is het altijd verstandig om de hulp van een advocaat in te schakelen. Dankzij een uitvoerige kennis van de wet en veel ervaring met bestuurlijke besluitvorming, weet een advocaat jouw belangen goed te behartigen. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw standpunt goed wordt verdedigd, maar heb je ook professionele hulp bij het aantekenen van bezwaar.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik help je bij:

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk. Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Reactie plaatsen