Specialiteitsbeginsel: wat is het en waartoe dient het?
2 min. leestijd

Specialiteitsbeginsel: wat is het en waartoe dient het?

Het specialiteitsbeginsel is een begrip dat je regelmatig tegenkomt wanneer bestuursorganen besluiten nemen. Dit begrip heeft alles te maken met belangen van betrokken partijen. Het is een specifiek beginsel wat we in dit blogartikel verder uitwerken. Wat houdt dit begrip exact in, hoe zit het met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en hoe wordt het specialiteitsbeginsel beoordeeld?

Specialiteitsbeginsel versus algemene beginselen behoorlijk bestuur

Het specialiteitsbeginsel maakt onderdeel uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb). Deze beginselen – ontstaan uit jurisprudentie – zijn er om de regels vanuit de overheid te regelen richting de burger. In eerste instantie waren de beginselen niet wettelijk geregeld, maar dit veranderde in 1994 bij het in werking treden van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Wat is het specialiteitsbeginsel?

Het specialiteitsbeginsel is een materieel beginsel en heeft betrekking op de inhoud van een bestuursbesluit. Bij dit beginsel mag een bestuursorgaan enkel de belangen behartigen waarvoor de betrokken wet of regeling een grondslag biedt. Dit staat vermeld in artikel 3:4 lid 1 van Awb. Het komt er dus op neer dat de overheid geen zaken mag regelen die buiten haar bevoegdheid liggen of waarbij sprake is van willekeur.

specialiteitsbeginsel: definitie en uitleg

Hoe wordt het specialiteitsbeginsel beoordeeld?

In beginsel is de rechtszekerheid van jou als burger dankzij het specialiteitsbeginsel beoordeeld. Bestuursorganen zijn namelijk gebonden aan wettelijke bevoegdheden. Een belangrijk criterium is om alleen de daadwerkelijke belanghebbenden en betrokkenen mee te nemen in de besluiten die worden genomen. De rol van een derde-belanghebbende mag niet een directe aanleiding zijn om een vergunning of ontheffing te weigeren. Bij onduidelijkheid of ontevredenheid over een beslissing kun je een specialist bestuursrecht inschakelen om het besluit aan te vechten.

Casus specialiteitsbeginsel

Je hebt een prachtige woonboot en je hebt hiervoor een ligplaatsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Tot je grote verdriet heeft het college van B&W je aanvraag afgewezen. Je hebt bezwaar gemaakt, maar dit is ongegrond verklaard. Je kunt nu een specialist bestuursrecht inschakelen om na te gaan of het college van B&W de belangen correct heeft behartigd op basis van de betrokken wet of regeling.

Algemene beginselen behoorlijk bestuur

Wil je meer weten over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur:

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen