Motiveringsbeginsel: duidelijke besluiten voor iedereen
3 min. leestijd

Motiveringsbeginsel: duidelijke besluiten voor iedereen

De overheid neemt dagelijks talloze besluiten en het is voor burgers belangrijk dat ze goed te begrijpen zijn. Bestuursorganen moeten beslissingen bijvoorbeeld verwoorden in begrijpelijk Nederlands zodat voor betrokkenen duidelijk is waarom er gekozen is voor een bepaalde beslissing. Bij een besluit dat is genomen, mag eigenlijk geen onduidelijkheid ontstaan voor belanghebbenden en betrokkenen.

Dit is het uitgangspunt van het motiveringsbeginsel, een begrip wat tevens onderdeel uitmaakt van de algemene beginselen behoorlijk bestuur. Hoe zit dat in elkaar, hoe wordt dit beginsel door de rechter beoordeeld en hoe werkt dit in de praktijk? En waar ga je heen als je het niet eens bent met de motivering omtrent een beslissing?

Motiveringsbeginsel en de algemene beginselen behoorlijk bestuur

Binnen het bestuursrecht gelden ook voor overheden wetten en regels. Deze zijn terug te vinden bij de algemene beginselen behoorlijk bestuur. Het motiveringsbeginsel maakt daar eveneens deel vanuit. De motivering moet altijd een beschikking of besluit van een bestuursorgaan kunnen dragen. Bij een ondeugdelijke motivering kan je als burger actie ondernemen. Tijdens de bezwaarperiode kan je het besluit aanvechten. Dit kan je alleen doen of met de hulp van een specialist bestuursrecht.

Wat is het motiveringsbeginsel?

Besluiten die de overheid neemt moeten te allen tijde goed gemotiveerd zijn. Dit betekent dat feiten moeten kloppen en een motivering te allen tijde logisch en begrijpelijk dient te zijn. Een motivering moet daarom feitelijk juist zijn.

Een duidelijke en juiste vaststelling van feiten is belangrijk. Het motiveringsbeginsel kan geschonden worden en dit is op verschillende manieren mogelijk. Naast voldoende kennis van feiten en omstandigheden moeten ook belangen zorgvuldig worden afgewogen. Ook mag er geen sprake zijn van willekeur én het mag niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel.

Motiveringsbeginsel

Hoe wordt het motiveringsbeginsel beoordeeld?

Zodra een besluit wordt genomen door een bestuursorgaan of overheid, dient ook de motivering van de beslissing te worden vermeld. Gebeurt dat niet, dan is het belangrijk dat de motivering alsnog op korte termijn volgt. De motivering moet altijd in correct en begrijpelijk Nederlands beschreven zijn.

Dit is vooral ook voor directe betrokkenen van groot belang. Verder moet een besluit ook kenbaar en inzichtelijk worden gemaakt. Ten slotte mag het besluit niet in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Is niet aan die eisen voldaan, dan kan een bestuursrechter het besluit vernietigen of de overheid of het bestuursorgaan aanmanen om dit alsnog in orde te maken.

Praktijksituatie motiveringsbeginsel

Het motiveringsbeginsel kan op diverse punten aan de orde komen. Voor de waardering van grond moet de overheid bijvoorbeeld inzicht geven in hoe taxaties tot stand zijn gekomen en op welke manier dit is gebeurd. Er kan sprake zijn van onvoldoende motivatie waardoor dit voor jou een goede reden is om bezwaar te maken of een advocaat in te schakelen als je bezwaar wordt afgewezen.

Doe een beroep op een specialist bestuursrecht

Heb jij een conflict met de gemeente waar je woont en vind je dat een besluit onvolledig is gemotiveerd? Wil je bezwaar aantekenen, maar weet je niet hoe je een goed bezwaarschrift schrijft? Heb je behoefte aan juridisch advies en zoek je hiervoor de begeleiding door een expert? Het is altijd zinvol om samen te werken met een advocaat gespecialiseerd in bestuursrecht. Schakel de hulp in van een deskundige en doe een beroep op een specialist bestuursrecht.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen