Wat is de geschillenregeling in relatie tot de bijstandsverzekering?

Wat is de geschillenregeling in relatie tot de bijstandsverzekering?

Met het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering dek je juridische risico’s zoveel mogelijk af. Dit geeft rust en zekerheid. Heb je een zaak die je wilt claimen? Dan leg je de casus voor aan een jurist van de verzekeraar en ga je ervan uit dat het verder wordt opgepakt.

Dat is de normale gang van zaken, maar er kan verschil van inzicht ontstaan met je rechtsbijstandverzekeraar. Je bent het bijvoorbeeld niet eens over de haalbaarheid van je zaak of je hebt in een specifiek geval geen recht op rechtsbijstand. Dit is uitermate vervelend, maar gelukkig is er de geschillenregeling.

Wat is de geschillenregeling in relatie tot de bijstandsverzekering en hoe werkt dit?

Wat is de geschillenregeling?

De geschillenregeling geldt als je het niet eens bent met de behandelaar van je rechtsbijstandverzekering over de haalbaarheid van je zaak. Er kan ook een verschil van inzicht zijn over de juridische behandeling van de kwestie.

Via de geschillenregeling dien je een verzoek in bij je rechtsbijstandverzekeraar om de zaak voor te leggen aan een advocaat die je zelf kiest. Dit betreft een onafhankelijke derde partij. De kosten zijn voor rekening van de verzekeringsmaatschappij waar jij je rechtsbijstandverzekering hebt ondergebracht.

Wanneer maak je gebruik van de geschillenregeling?

Wanneer maak je nu als verzekerde gebruik van de geschillenregeling? Er zijn diverse situaties mogelijk waarin je een beroep doet op de geschillenregeling:

  • Je wilt een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering, maar de verzekeraar vindt dat je geen recht hebt op juridische bijstand in de desbetreffende casus.
  • Je wilt een bepaalde procedure voortzetten, maar de verzekeraar acht de kans op succes klein en wil daarom niet verder procederen.
  • Je wenst een eigen advocaat, waarvan de kosten moeten worden gedekt door de verzekering, maar de rechtsbijstandverzekeraar geeft hiervoor geen toestemming.

In de polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeringen staat opgenomen dat een zaak in behandeling wordt genomen als het een redelijke kans van slagen heeft. Je rechtsbijstandverzekeraar kan daarover met jou van mening verschillen. Het kan zelfs leiden tot onenigheid. In al deze situaties kun je een beroep doen op de geschillenregeling.

Wanneer maak je gebruik van geschillenregeling?

Hoe handel je bij de geschillenregeling?

Bij een geschil met je rechtsbijstandverzekeraar is het belangrijk het volgende te doen:

  • Maak je klacht schriftelijk kenbaar bij je rechtsbijstandverzekering.
  • Dien een verzoek in of de zaak mag worden voorgelegd aan een advocaat naar keuze.

Let erop dat voor de meeste rechtsbijstandverzekeraars het advies van de advocaat bindend is. Dit biedt mogelijke voordelen voor jou als verzekerde. Stel dat een advocaat het eens is met jouw visie, dan wordt de zaak alsnog opgepakt door de verzekeraar. De kosten hiervan komen eveneens voor rekening van de verzekeringsmaatschappij.

Een advocaat kan het ook eens zijn met de rechtsbijstandverzekeraar. Ook dan kun je alsnog besluiten om de zaak voort te zetten via een andere advocaat. Win je alsnog de zaak, dan krijg je de advocaatkosten mogelijk vergoed van je verzekeraar. Dit is afhankelijk van hoe het in de polisvoorwaarden staat vermeld.

Ik bied uitkomst in jouw juridische geschil

Wil je mij als advocaat inschakelen voor een second opinion of zoek je een advocaat die jouw zaak wil bekijken? Ik kom graag voor jou in actie. Ik onderzoek de juridische haalbaarheid van het conflict waar je in verzeild bent geraakt. Je kan te allen tijde rekenen op een eerlijk en onafhankelijk advies.

Leg daarom je zaak aan mij voor en neem telefonisch of per e-mail contact met me op om de haalbaarheid van je zaak te laten toetsen.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Advocaat overheidsrecht

Contact

Heb je vragen? Neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen