Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) zijn diverse gedragsregels om het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger te regelen. Aan deze regels moet de overheid zich houden bij het nemen van besluiten of het aangaan van overeenkomsten.De abbb’s zijn in de rechtspraak ontwikkeld toen het bestuursrecht nog niet (volledig) was opgeschreven. Sinds Algemene wet bestuursrecht in werking trad zijn de meeste van deze beginselen in de wet vastgelegd.

Formele- en materiële beginselen

Er zijn formele beginselen en materiële beginselen.De formele beginselen zeggen iets over hoe besluiten tot stand moeten komen:
 • In een wet moet staan dat een overheid een besluit mag nemen
 • Een besluit moet zorgvuldig genomen worden
 • Een besluit moet goed gemotiveerd worden
 • Een besluit duidelijk zijn
 • Een besluit moet in openheid en eerlijkheid genomen worden
 • Burgers moeten kunnen vertrouwen op toezeggingen van de overheid
De materiële beginselen zeggen iets over de inhoud van besluiten:
 • De overheid mag zich alleen bezighouden met zaken waarvoor zij een bevoegdheid heeft
 • De nadelen van een besluit voor een burger mogen niet zwaarder zijn dan het algemeen belang van het besluit
 • Een burger moet kunnen vertrouwen op toezeggingen van de overheid
 • De overheid moet in gelijke gevallen op gelijke wijze handelen
 • De overheid mag geen willekeurige besluiten nemen
 • De overheid mag een bevoegdheid alleen gebruiken voor het doel waarvoor die gegeven is.
Reactie plaatsen