Wat is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)?

Wat is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)?

In Nederland kennen we vele verschillende wetten. Eén van deze wetten is de Algemene Wet Bestuursrecht, ook wel AWB genoemd. Velen hebben al wel eens van deze wet gehoord, maar weten niet wat de AWB precies inhoudt. Op deze pagina lees je hier meer over.

Wat houdt de AWB in?

 De Algemene Wet Bestuursrecht valt onder het bestuursrecht. Dit rechtsgebied omvat alle bestuursactiviteiten van de overheid, ofwel alles wat de openbare bestuursorganen in ons land mogen doen. Een bestuursorgaan mag pas een handeling uitvoeren als deze handeling onder het bestuursrecht valt en dus is toegestaan.

De Algemene Wet Bestuursrecht omvat de regels die bestuursorganen in Nederland in acht moeten nemen bij het nemen van een besluit. Ook staan er regels in voor burgers. Het gaat om de regels die je in acht moet nemen als je een bezwaar, beroep of klacht in wil dienen.

Twee soorten besluiten

 Wil je in bezwaar of beroep op een bepaalde beslissing van de overheid? Dan gebeurt dit door middel van een bestuursrechtelijke procedure. Ook deze procedure valt onder de Algemene Wet Bestuursrecht. Een bestuursrechtelijke procedure verloopt dan ook altijd op dezelfde manier. De overheid maakt een besluit, jij maakt bezwaar.

Ben je het niet eens met de reactie op jouw bezwaar, dan kun je in beroep gaan. Hierna is er nog de mogelijkheid tot een hoger beroep. Bij alle stappen in de bestuursrechtelijke procedure - van bezwaar tot hoger beroep - wordt er rekening gehouden met de AWB.

In de Algemene Wet Bestuursrecht staan verschillende soorten besluiten, namelijk de algemene strekking en de beschikking. De algemene strekking is van toepassing op situaties die vooraf niet helemaal duidelijk en bekend zijn. Doorgaans vallen bestemmingsplannen onder de algemene strekking.

Een beschikking is een besluit dat betrekking heeft op één persoon of één groep personen. Daarom kan dit besluit niet algemeen genoemd worden. Doorgaans vallen vergunningen, uitkeringen en dergelijke zaken onder deze groep besluiten.

De verhouding tussen AWB en bijzondere wetten

 De benaming van de wet geeft het al aan: in de Algemene Wet Bestuursrecht staan alleen algemene procedureregels. Het gaat om procedureregels die voor alle besluiten gelden.

In veel situaties gelden afwijkende en/of extra procedureregels. Deze regels zijn niet opgenomen in de Algemene Wet Bestuursrecht, simpelweg omdat deze wet anders veel te ingewikkeld en omvangrijk zou worden. Alle wetten die niet in de AWB staan, vallen onder het bijzonder bestuursrecht. Deze bijzondere wetten hebben doorgaans betrekking op een specifieke tak van de overheid, zoals de maatschappelijke zorg of het onderwijs.

De gelaagde structuur van de AWB

De Algemene Wet Bestuursrecht heeft een gelaagde structuur. Volgens de gelaagde structuur gaan de regels binnen de AWB van algemeen naar bijzonder. Dit betekent dat de wet met zeer algemene regels begint en gaandeweg steeds meer bijzondere wetten beschrijft.

De AWB heeft deze structuur niet voor niets. Door de wet een gelaagde structuur te geven, blijft deze namelijk overzichtelijk en gemakkelijker te implementeren.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik help je bij:Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.
Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.