Wat is een beschikking?

Wat is een beschikking in het bestuursrecht?

Een beschikking; bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat betekent het nu eigenlijk precies? Als een bestuursorgaan een specifiek besluit neemt, noemen we dat een beschikking.

We bedoelen hier een beslissing mee die niet algemeen is. Wil je meer weten over wat dit in het bestuursrecht inhoudt en wat het verschil is met een besluit? Lees dan zeker even verder!

Wat is een beschikking in het bestuursrecht?

Als een overheidsinstantie een beslissing neemt bij de uitvoering van zijn taken, dan heet dat een besluit. Is dit besluit individueel of concreet, dan noemen we het een beschikking. Met andere woorden: een beschikking is een overheidsbeslissing in een expliciete situatie.

Hierbij kun je denken aan het verlenen van een bouwvergunning, maar ook het toekennen van subsidies en uitkeringen vallen hieronder. Als burger kun je een beschikking aanvragen, maar een bestuursorgaan kan ook uit eigen beweging een beschikking nemen.

Wat is het verschil met een besluit?

Naast de term beschikking kom je eveneens vaak het begrip besluit tegen. Maar waarin verschillen deze twee uitdrukkingen nu van elkaar? Gaat het over een besluit, dan heb je het over een schriftelijke beslissing van de aangewezen instantie die een publiekrechtelijke rechtshandeling inhoudt.

 Een beschikking is een schriftelijk besluit dat zich op een persoon of een zaak toespitst. Dit kunnen een of meer personen zijn of een begrensd aantal personen. Je spreekt hier van een persoonsgerichte beschikking. Is de beschikking gericht op de wijziging van de juridische status van een zaak, dan noem je dit een zaaksgerichte beschikking.

Soorten beschikkingen en besluiten

Er zijn veel soorten beschikkingen, waaronder handhavingsbeschikkingen en vrijstellingen. Als het over een besluit gaat, dan zijn er twee soorten besluiten, te weten de beschikking en het besluit van algemene strekking. Een besluit van algemene strekking is het tegenovergestelde van een beschikking.

Het is namelijk een beslissing die gevolgen heeft voor een groep gevallen. De beslissing is dus niet voor een persoon of een tastbare situatie. Dit kan bijvoorbeeld een bestemmingsplan zijn.

Wanneer wel of geen beschikking?

Vraagt iemand een vergunning aan en wordt die toegekend, dan is dit een beslissing voor een individu. Je spreekt in deze situatie van een beschikking. Verstrekt de gemeente diezelfde vergunning aan een groep gevallen, dan is deze beslissing een besluit.

Als de betrokken instantie de aanvraag voor een beschikking afwijst, dan noem je deze afwijzing ook een beschikking. Voor een beschikking gelden de gangbare regels van het besluit, omdat elke beschikking een besluit is.

Hoe wordt een beschikking bekend gemaakt?

Bij het nemen van een beschikking dient de gemeentelijke overheid deze uiteraard bekend te maken. Gaat het om een persoonsgerichte beschikking, oftewel een beschikking die alleen geldt voor een of meer aanwijsbare personen, dan zal de overheidsinstantie deze aan de geadresseerden van de beschikking sturen.

Als er een aanvrager is, dan zal hij de beschikking ook uitgereikt krijgen. Deze wijze van bekendmaken verschilt van de manier waarop dit bij een beschikking met een zaaksgebonden karakter gebeurt.

De zaaksgerichte beschikking die over de juridische status van een of meer zaken gaat wordt meer in algemene zin bekend gemaakt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een mededeling in een dagblad.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.