Stankoverlast door bedrijven: wat kun je er tegen doen?
3 min. leestijd

Stankoverlast door bedrijven: wat kun je er tegen doen?

In ons dichtbevolkte land is stank- of geuroverlast door bedrijven een van de meest gemelde klachten. Zeker een kwart van de Nederlanders heeft er in meer of mindere mate mee te maken. Door fabrieken, productiebedrijven en andere ondernemingen veroorzaakte stankoverlast heeft vaak een grote impact op het leef- en woongenot.

Als burger zijn er verschillende dingen tegen te doen. En mocht dat geen resultaat hebben, dan kun je als laatste redmiddel natuurlijk altijd een advocaat inschakelen.

Oorzaak en gevolgen van stankoverlast

Bij veel bedrijven komen bij het productie- of verwerkingsproces geuren vrij. Deze hebben doorgaans een chemische of organische oorsprong. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan dit bij omwonenden of in de wijdere omtrek voor onontkoombare stankoverlast zorgen.

Ondernemingen die als veroorzakers van dit soort overlast worden gezien zijn:

 • Afvalverwerkers
 • Installaties voor afvalwaterzuivering
 • Boerderijen en agrarische bedrijven
 • Veevoederfabrikanten
 • Slachterijen
 • Leerlooierijen
 • Visverwerkingsbedrijven
 • Karton- en papierfabrieken
 • Asfaltproducenten
 • Verf-, olie- en chemische industrie

De gevolgen van stankoverlast door bedrijven zijn divers. Een algemeen verschijnsel is de hinder die je ervan kunt ondervinden in je dagelijkse bezigheden of vrije tijd. Een doorlopend aanwezige geur maakt het bijvoorbeeld onaantrekkelijk om in je tuin of op je balkon te zitten en activiteiten buitenshuis te ondernemen. Of het zorgt ervoor dat je de buitendeuren, ramen en ventilatieroosters liever dichthoudt.

Daarnaast kan stankoverlast lichamelijke klachten tot gevolg hebben. Misselijkheid, hoestbuien, benauwdheid en hoofdpijn worden vaak gemeld. Ook psychische problemen komen voor, waaronder spanningen, slaapstoornissen en een aanhoudende ontevredenheid over de woon- en leefomgeving. Vrijkomende stank van chemische producten leidt in ernstige gevallen soms zelfs tot irritatie van de ogen, slijmvliezen en bovenste luchtwegen.

Stankoverlast door bedrijven

Hanteert Nederland een geurnorm?

Bij hinder door geur- en stankoverlast door bedrijven worden metingen uitgevoerd. Daarbij stelt men vast hoeveel zogeheten odour-eenheden per kubieke meter lucht (ouE/m3 lucht) er vrijkomen. Omdat wat als stank wordt ervaren niet voor iedereen hetzelfde is, is het voor overheden lastig om algemene regels daaromtrent op te stellen. Er zijn echter wel richtlijnen voor geurnormen ten aanzien van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater en veehouderijen.

In dit laatste geval geldt binnen de bebouwde kom een grenswaarde van 2,0 ouE/m3. Daarbuiten mag dit oplopen tot 14,0 ouE/m3. Dit is evenwel geen vaste regel en lokale beleidsmakers kunnen hier per situatie van afwijken. Bij waterzuiveringsbedrijven mogen de waarden variëren tussen 0,5 en 3,5 odour-eenheden. De regels omtrent stankoverlast door bedrijven zijn dus behoorlijk ruim en bovendien flexibel.

Klacht indienen of stankoverlast officieel melden

Wanneer je als omwonende te maken hebt met regelmatige stankoverlast door een bedrijf is de eerste stap om contact met de eigenaar op te nemen. Levert dit niets op, dan kun je een officiële klacht tegen de veroorzaker indienen. Het melden van geuroverlast door midden- en kleinbedrijven doe je bij de gemeente of de omgevingsdienst.

Bij stank veroorzaakt door grote ondernemingen kun je terecht bij de gemeente of de provincie. Officieel melding maken van continue of vaak terugkerende geuroverlast is altijd verstandig. Indien dit niet gebeurt hebben overheden namelijk geen reden om een stankonderzoek in te stellen en eventueel actie tegen het verantwoordelijke bedrijf te ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld het opleggen van een boete of dwangsom zijn of het intrekken van de milieuvergunning.

Advocaat inschakelen bij stankoverlast door bedrijven

Afhankelijk van de oorsprong, aard en mate van de geuroverlast die je ervaart, kan het gebeuren dat een klacht of melding niet het gewenste resultaat heeft. In het uiterste geval kun je dan een advocaat inschakelen. Een advocaat stelt bij door een bedrijf veroorzaakte stankoverlast een juridische onderbouwing van de klacht of klachten op. H

iermee kun je het bedrijf, de lokale – of provinciale overheid dwingen om actie te ondernemen teneinde de overlast te verminderen. Dergelijke verregaande maatregelen zijn gelukkig niet altijd nodig. Maar ook dan komt de hulp van een advocaat van pas. Als belangenbehartiger en tussenpersoon heeft een advocaat namelijk tevens een belangrijke taak bij het maken van goede afspraken tussen de stankoverlast veroorzakende onderneming, de omwonenden en de lokale – of provinciale overheid.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

 • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
 • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen