Overlast door bedrijven: wat kun je hieraan doen?
5 min. leestijd

Overlast door bedrijven: wat kun je hieraan doen?

Ervaar je overlast door bedrijven? Zoals geluidsoverlast, stankoverlast of heb je last van het licht van bedrijven? Alle soorten overlast door bedrijven kunnen je leef- en woongenot behoorlijk schaden. Daarom zijn er in Nederland voor bedrijven strenge regels en geluidsnormen om geluidsoverlast, maar ook stankoverlast en lichthinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en voorkomen.

Houdt een bedrijf zich niet aan de regels, of is er sprake van een situatie waarin je toch overlast ervaart? Dan is het goed om te weten wat je er aan kan doen en wat je rechten zijn. In de meeste gevallen heb je gelijk en de wet aan jouw zijde staan. Soms kan het zelfs raadzaam zijn een advocaat in te schakelen. Welke soorten overlast door bedrijven komen het meeste voor, wat zijn de gevolgen en wat kun je er zelf aan doen?

Soorten overlast door bedrijven

De meest voorkomende soorten overlast door bedrijven zijn:

  • Geluidsoverlast
  • Stankoverlast
  • Lichthinder

Geluidsoverlast door bedrijven

Geluidsoverlast komt veel voor en is een van de meest vervelende soorten overlast. Het kan je woonplezier verstoren, maar is ook slecht voor je concentratie en nachtrust. Wanneer de geluidsoverlast door bedrijven vaak voorkomt, of zelfs continu doorgaat, dan kan het op langere termijn echt gevaarlijk zijn voor je gezondheid.

Niet zelden leidt het tot een grotere kans op gehoorschade en zelfs hart- en vaatziekten. Vooral luide machines, ventilatoren, motoren en vrachtwagens op bedrijfsterreinen zorgen voor veel geluidsoverlast. Ook ervaren veel mensen geluidsoverlast van sportscholen en horecabedrijven die harde muziek draaien, die tot ver in de omgeving hoorbaar is.

Lees ook: Geluidsoverlast door een bedrijf in de buurt

Stankoverlast door bedrijven

Naast geluidsoverlast zorgt ook stankoverlast door bedrijven regelmatig voor problemen. De intensieve landbouw in Nederland veroorzaakt regelmatig stankoverlast. Wanneer je in een landelijk gebied woont, is de kans groot dat je te lijden hebt onder de stank die bijvoorbeeld vrijkomt bij het uitrijden van mest. Ook de stank uit de stallen kan onverdraagzaam zijn.

In een stedelijke omgeving zijn het vooral restaurants en andere horecagelegenheden die voor stankoverlast zorgen. Vooral de geur uit afzuiginstallaties van deze bedrijven blaast verontreinigde lucht de directe omgeving in, die soms ook tot ver in de omgeving te ruiken is. Hetzelfde geldt voor veel bedrijven op industrieterreinen. Stankoverlast tast het woongenot ernstig aan. De geuren kunnen bovendien gevaarlijke stoffen bevatten. Gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en moeheid zijn regelmatig het gevolg.

Lees ook: Stankoverlast door bedrijven: wat kun je er tegen doen?

Lichthinder door bedrijven

Lichthinder kan heel vervelend zijn. De meeste overlast wordt veroorzaakt door schijnwerpers of felle verlichting om inbraak te voorkomen. Ook lichtbakken met reclameboodschappen en verlichte sportvelden zorgen regelmatig voor overlast voor omwonenden. Licht heeft op mensen een verstorende werking.

Wanneer je last hebt van lichthinder, zorgt dat voor een slecht slaapritme, slaapstoornissen en stress. Vooral een regelmatige verstoring van de nachtrust heeft schadelijke effecten op je gezondheid. Ook verminderen je concentratie en prestaties gedurende de dag, waardoor je in een negatieve spiraal terechtkomt. Ook de slagschaduw van een windmolen valt onder lichthinder.

Lees ook: Wat te doen tegen lichtoverlast van bedrijven?

Overlast door bedrijven in de buurt

Regels overlast van bedrijven

Alle bedrijven moeten zich houden aan regels waarmee overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Er gelden strenge geluidsvoorschriften voor de industrie, maar ook horecagelegenheden. De regels voor lawaai op industrieterreinen staan beschreven in de Wet geluidhinder. Voor bedrijven op andere plekken staan de regels in het Activiteitenbesluit, onderdeel van de Wet milieubeheer. De exacte regels kunnen per gemeente verschillen.

Heb je last van stankoverlast door bedrijven? Ook hiervoor bestaan strenge regels om geuroverlast te voorkomen. Een agrariër mag bijvoorbeeld een beperkte hoeveelheid mest uitrijden of een maximum aantal dieren in het bedrijf houden. Horecabedrijven moeten voldoen aan regels op het gebied van afzuiginstallaties en filters.

Daarnaast mag het geluidsvolume van muziekinstallaties niet boven de gestelde norm uitkomen en zijn de uren beperkt. Alleen voor lichthinder bestaat geen landelijke regelgeving. Wel dienen bedrijven zich te houden aan de voorschriften in het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer. Er geldt een zorgplicht die overlast voor omwonenden zoveel mogelijk moet beperken. Deze zorgplicht zorgt voor bescherming van de duisternis en het donkere landschap.

Overlast melden en klacht indienen

Wanneer je overlast door bedrijven ervaart en het gevolgen heeft voor je leef- en woongenot, dan is het zaak om je klacht te melden. Bedrijven moeten zich namelijk aan de milieuwetgeving houden. Zowel geluidshinder, stankoverlast als lichthinder vallen daaronder. Ten eerste kun je jouw klacht bij het betreffende bedrijf indienen. Je kunt het bedrijf erop wijzen dat je veel overlast ervaart. Soms biedt dat al een afdoende oplossing.

Zie je het niet zitten om het bedrijf rechtstreeks aan te spreken of wordt er door het bedrijf niet voldoende actie ondernomen om de overlast weg te nemen? Dien je klacht dan in bij je gemeente. Wanneer het bedrijf zich niet aan de algemene regels houdt, dan heeft de gemeente namelijk het recht om tegen het bedrijf op te treden.

Grote bedrijven moeten in het bezit zijn van een milieuvergunning en zich daar ook aan houden. De gemeente kan een dwangsom of boete opleggen als er geen maatregelen tegen de overlast worden genomen. Wordt er niet op je klacht gereageerd of wordt deze niet afdoende verholpen? Dan is het tijd om serieuze stappen te nemen.

Een advocaat inschakelen tegen overlast door bedrijven

In sommige gevallen reageert het bedrijf in kwestie – of je gemeente – niet voldoende op jouw klachten over de overlast. In die gevallen is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Het tegengaan van overlast door bedrijven is een vraagstuk dat altijd per geval bekeken moet worden. Een advocaat is op de hoogte van de laatste milieuwetgeving en heeft al veel zaken succesvol afgerond.

Ook kan een advocaat jouw vraagstelling juridisch onderbouwen. Een advocaat maakt goede afspraken, zodat je altijd weet wat er gaat gebeuren. Daarbij word je op de hoogte gehouden van de voortgang. Het doel is altijd om de overlast te laten stoppen, of het nu gaat om geluidsoverlast, stankoverlast of lichthinder. Neem gerust eens contact met ons op, dan informeren we je graag over alle mogelijkheden om de overlast te stoppen.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen