In beroep tegen het bestemmingsplan: hoe werkt het?
3 min. leestijd

In beroep tegen het bestemmingsplan: hoe werkt het?

Wanneer de gemeente plotseling met een nieuw bestemmingsplan komt, of het bestaande bestemmingsplan wijzigt, kan dit veel pijn veroorzaken bij jou, als burger. Denk bijvoorbeeld aan een industrieterrein dat direct naast je woning wordt gebouwd, of een verstorende weg die wordt aangelegd. Dit soort zaken kunnen de waarde van je huis flink aantasten, maar verstoren ook je woongemak. Daarom is het mogelijk om als burger in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan. Hoe dat in zijn werk gaat, dat lees je hier.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan wordt samengesteld door de gemeente en is een ruimtelijk plan. In dit plan staat precies omschreven wat het doel is van ieder stuk grond in de gemeente. Zo zijn er gebieden waar alleen bedrijfspanden gebouwd mogen worden, terwijl er ook speciale winkel- en woongebieden zijn. Het bestemmingsplan geeft bovendien aan welke regels er gelden voor gebouwen. Zo zijn er speciale regels die de maximale hoogte van een gebouw bepalen. De gemeente kan het plan ook gebruiken om de toekomstplannen voor een bepaald gebied vast te stellen. Een bestemmingsplan staat vast, maar mag wel worden aangepast door de gemeente.

Oneens met een bestemmingsplan?

Wil je je woning verbouwen en loop je tegen de regels binnen het bestemmingsplan aan? Of verandert de gemeente het bestemmingsplan, waardoor je bang bent dat de waarde van je huis vermindert? Dit zijn allemaal redenen om bezwaar te maken tegen het bestemmingsplan. Dit proces verloopt in een aantal stappen.

Stap 1: Aankondiging

De gemeente maakt kenbaar dat er een nieuw bestemmingsplan is opgesteld. Dit gebeurt soms in een brief, maar het is ook mogelijk dat de gemeente dit aankondigt op zijn eigen website. Vanaf het moment van de aankondiging, is het nieuwe bestemmingsplan in te zien op het gemeentehuis.

Stap 2: Zienswijze bekend maken

Heb je het bestemmingsplan ingekeken en ben je het niet eens met de aangekondigde veranderingen? Dan moet je je zienswijze kenbaar maken. Dit doe je door een brief te schrijven naar de gemeenteraad. Dit moet je doen binnen zes weken nadat het nieuwe bestemmingsplan is aangekondigd. Doe je dit niet, dan is het ook niet mogelijk om in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan.

Stap 3: Vaststellen bestemmingsplan

Na de inzageperiode is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over het bestemmingsplan. Hierbij wordt jouw zienswijze in acht genomen. Binnen twaalf weken moet de gemeenteraad een keuze maken, waarna de raad nog twee weken heeft om deze keuze bekend te maken. Is het bestemmingsplan goedgekeurd ondanks jouw bezwaren? Dan kan je in beroep gaan.

Zo ga je in beroep tegen een bestemmingsplan

Wanneer je het doorgaan van het nieuwe bestemmingsplan tegen wilt gaan, moet je beroep aantekenen. De gemeente geeft in de vaststelling van het bestemmingsplan aan hoe lang je hiervoor de tijd hebt. Meestal duurt deze periode maximaal zes weken. Om beroep aan te tekenen, kun je terecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stap 1: beroepsschrift

Om duidelijk te maken waarom volgens jou het bestemmingsplan niet door mag gaan, moet je een beroepsschrift samenstellen. Hierin geef je aan hoe het nieuwe bestemmingsplan jou benadeelt, of dat nu privé of zakelijk is. Het is de moeite waard om dit beroepsschrift samen met een advocaat op te stellen. Zo weet je zeker dat je argumenten zo goed mogelijk naar voren komen en dat de bestuursrechter alle noodzakelijke documenten ontvangt. De gemeente verstuurt een verweerschrift, waarin ze het nieuwe bestemmingsplan verdedigen.

Stap 2: de zitting

Tijdens een zitting nodigt de bestuursrechter de betrokkenen uit. Tijdens dit proces moet de gemeente zijn keuzes verantwoorden, maar moet jij ook aangeven waarom je het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan. Ook dit doe je het beste met een advocaat, die de gang van zaken in een rechtbank als geen ander kent. Een advocaat is bovendien in staat om experts uit te nodigen, mocht dit jouw zaak helpen.

Stap 3: het oordeel

De bestuursrechter heeft in totaal twaalf maanden de tijd om het beroepschrift te bestuderen, om de zitting te organiseren en om uiteindelijk een oordeel te vellen. Heeft de zitting al plaatsgevonden? Dan wordt het uiteindelijke vonnis meestal binnen zes weken bekendgemaakt.

De voorlopige voorziening

Beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan kan veel tijd in beslag nemen, soms maar liefst een jaar. Dat kan een probleem zijn, want het bestemmingsplan gaat ondertussen wel gewoon door. Wil je voorkomen dat er al gebouwd gaat worden of dat andere plannen direct worden uitgevoerd? Dan moet je ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doe je tegelijkertijd met je beroepschrift. Wanneer dit verzoek wordt goedgekeurd, mag het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd tot de rechter een uitspraak heeft gedaan over de zaak.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik help je bij:

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen