Wat is een beroepschrift?

Wat is een beroepschrift?

Een beroepschrift is een schriftelijk stuk aan de rechtbank waarin je aangeeft dat je het niet eens bent met een beslissing op bezwaar van een overheid. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Vereisten in een beroepschrift

In het beroepschrift omschrijf je duidelijk waarom je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar van de overheid. Het beroepschrift kan gewoon als brief worden gestuurd naar de rechtbank. In elk geval moeten de volgende zaken vermeld worden:
  • naam, adres en woonplaats
  • datum
  • een beschrijving over welke beslissing het gaat (stuur daarom altijd een kopie van de beslissing mee)
  • handtekening
  • de redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing
Let met name ook op de volgende zaken bij het instellen van beroep.Benoem alle redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing. Volgens de wet kan het beroep alleen gaan om de gronden die je zelf hebt aangevoerd. De rechter zal niet uit zichzelf die gronden aanvullen.

De beslissing van het bezwaar

Stel het beroep op tijd in. Meestal is dat binnen zes weken na verzending van de beslissing op bezwaar. Als het beroepschrift te laat is ingediend, wordt het beroep bijna altijd niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee eindigt de procedure en wordt het besluit onherroepelijk. Er zijn dan geen mogelijkheden meer om het besluit aan te vechten.In veel gevallen is griffierecht verschuldigd voor de behandeling van het beroepschrift. Betaal dat op tijd. Als het niet of te laat wordt betaald, neemt de rechtbank het beroep niet in behandeling.Het instellen van beroep schort de werking van het beroep niet op. Vraag zo nodig een voorlopige voorziening en vraag de rechtbank het besluit te schorsen zolang de procedure loopt.
Reactie plaatsen