Begrippen

In dit onderdeel van de kennisbank op mijn site vind je een uitleg voor tal van begrippen die gerelateerd zijn aan het overheidsrecht. Dit probeer ik zo duidelijk mogelijk voor je uiteen te zetten. Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

Overzicht begrippen

Hier vind je de lijst met begrippen:

Artikelen in Begrippen

Wat zijn formele beginselen
Formele beginselen maken net als materiële beginselen deel uit van de...
Wat is het materiaal beginsel / materiële beginselen?
Wanneer je een conflict hebt met de overheid, wil je natuurlijk dat dit op een...
Wat is een begunstigingstermijn en hoe werkt dit?
Gemeentes, provinciën, waterschappen en de rijksoverheid moeten er allemaal...
Wat is een dwangsom?
Een dwangsom wordt ook wel een reparatoire sanctie genoemd. Dit is een...
Bestuursrecht
Wat is bestuursrecht? Hier informeren wij jou over de betekenis van het...
Bouwvergunning of omgevingsvergunning
Wat is een bouwvergunning of omgevingsvergunning en wat het is het grote...
Wat is onteigening of een onteigeningsprocedure?
Met de onteigeningswet kan een overheid grond die zij niet vrijwillig en met...
Wat is een bestuurlijke boete
Wat is een bestuurlijke boete? Van boetes heb je waarschijnlijk al eens...
Wat is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
De Algemene Plaatselijke Verordening ook wel afgekort als APV is een verordening...
Wat is een punitieve sanctie?
Punitieve of bestraffende sancties zijn sancties die als doel hebben om leed toe...
Wat zijn reparatoire sancties
Reparatoire sancties zijn sancties die erop gericht zijn om een onrechtmatige...
Bestuurlijke lus
Als tijdens een beroepsprocedure bij de bestuursrechter blijkt dat een besluit...
Dwangsom niet tijdig beslissen
Het komt helaas geregeld voor dat een bestuursorgaan zich niet houdt aan de...
Griffier
Griffier is een ander woord voor secretaris. In het bestuursrecht kom je op...
Griffierecht bestuursrecht
Het bestuursrecht kent verschillende fasen. De hoofdregel is dat een...
Rechtstreeks beroep op de bestuursrechter
Als je het met een besluit van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld burgemeester en...
Marginale toetsing
Marginale toetsing is een typisch begrip uit het bestuursrecht. ...
Volle toetsing
Volle toetsing is een typisch begrip uit het bestuursrecht. ...
Beslistermijn
In het bestuursrecht zijn veel termijnen van toepassing. Zo moet een...
Beroep niet tijdig beslissen
Als een bestuursorgaan niet binnen de beslistermijn beslist op een aanvraag om...
10 dagen termijn bestuursrecht
In een lopende procedure bij de bestuursrechter mogen de procespartijen nadere...
Last onder dwangsom
Een last onder dwangsom is een financiële sanctie die de overheid oplegt om een...
Wat is een gemachtigde?
Een gemachtigde is iemand die namens jou het woord voert bij de gemeente of bij...
Wat is een bezwaarschriftencommissie?
Veel gemeenten hebben een bezwaarschriftencommissie. Dat is een commissie die...
Wat is een bezwaar of bezwaarschrift?
Wat is een bezwaar of een bezwaarschrift? Als je het met een besluit van de...
Bestuursrechter
Naast de bestuursrechter zijn er onder meer de strafrechter en de civiele...
Bestuursorgaan
Overheden worden bestuurd door bestuursorganen. ...
Wat is een besluit?
Het begrip besluit is een kernbegrip in de Algemene wet bestuursrecht ( Awb )....
Wat is een beroepschrift?
Een beroepschrift is een schriftelijk stuk aan de rechtbank waarin je aangeeft...
Beleidsregels
Beleidsregels zijn regels die de overheid voor zichzelf maakt om betere...
Belanghebbende
Een belanghebbende is iemand die belang heeft bij de beslissing die de overheid...
Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) zijn diverse...
Aanvraag
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) beschrijft een aanvraag als “een verzoek...
Wat is het strafrecht?
Iedereen heeft weleens gehoord van de term strafrecht. Maar wat houdt strafrecht...
Wat is het burgerlijk recht of civiel recht?
Het burgerlijk recht, ook wel civiel recht of privaat recht genoemd, regelt de...
Civiele procedure: burgerlijk procesrecht
Heb je een conflict met de buren, je werkgever of je toekomstige ex-partner en...
Wat zijn rechtsgebieden?
Het recht is een heel breed begrip dat kan gaan over allerlei uiteenlopende...
Wat is het Burgerlijk Wetboek?
Het Burgerlijk Wetboek regelt het burgerlijke of civiele recht in Nederland. Dit...
Wat is privaatrecht?
We onderscheiden verschillende soorten rechtsgebieden. Privaatrecht is een van...
Wat is publiekrecht?
In het Nederlands recht onderscheiden we diverse rechtsgebieden. Ieder...
Wat is de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)?
In Nederland kennen we vele verschillende wetten. Eén van deze wetten is...
Publiekrechtelijke rechtshandeling: het beogen van een publiekrechtelijk rechtsgevolg
Binnen de Nederlandse wetgeving worden allerlei schriftelijke keuzes gemaakt...
Wat is een beschikking in het bestuursrecht?
Een beschikking; bijna iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat betekent...
Wat is een beleidsregel?
Bestuursorganen hebben verschillende bevoegdheden. Er zijn allerlei richtlijnen...
Wat is een zienswijze?
Wil je graag van je laten horen als de gemeente een bepaald plan of idee heeft?...
Wat is de Centrale Raad van Beroep?
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is een van de vier hoogste bestuursrechters...
Wat is het College van Beroep voor het bedrijfsleven?
In Nederland kennen we diverse hoge bestuursrechters. Het College van Beroep...
Wat is de Staatscourant?
Bestuurders, ambtenaren en ondernemers zijn generaties lang opgegroeid met de...
Wat is Algemene termijnenwet?
Een wettelijke termijn valt doorgaans niet op een speciale dag. Maar wat als dit...
Wat is een ingebrekestelling in relatie tot bestuursrecht?
Heb je een aanvraag gedaan of een bezwaarschrift ingediend bij een...
Wat is een herstelsanctie in het bestuursrecht?
We moeten ons allemaal aan de wet houden. Overtreed je een wet binnen de...
Wat is een bestraffende sanctie in het bestuursrecht?
In Nederland gelden vele wetten en regels. Een deel van deze wetten en regels...
Wat is een bestuurlijke sanctie in het bestuursrecht?
De gemeente kan een bestuurlijke sanctie opleggen. Maar wat is een bestuurlijke...