Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Het Burgerlijk Wetboek regelt het burgerlijke of civiele recht in Nederland. Dit recht wordt ook wel het privaatrecht genoemd. In het Burgerlijk Wetboek vind je de regels die gelden tussen Nederlandse burgers onderling en tussen burgers en goederen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen erin terugvinden waar ze aan toe zijn, variërend van familierecht tot regelgeving rond weg-, water-, lucht- en treintransport.

Wat is het Burgerlijk Wetboek?

Het Burgerlijk Wetboek is een verzameling van duizenden artikelen, die het voor burgers duidelijk maken wat hun persoonlijke rechten en onderlinge plichten zijn. Er is geen overkoepelende overheidsinstantie die hierop toeziet, zoals bijvoorbeeld de politie dat doet bij de regels uit het Wetboek van Strafrecht. Mensen die vinden dat hun in het Burgerlijk Wetboek vastgelegde rechten geschonden zijn, moeten dus zelf naar de rechter stappen.

Het eerste wetboek dat voor heel Nederland gold, stamt uit 1838. Dit was voor een belangrijk deel gebaseerd op het Franse wetboek. Voor die tijd waren de rechten van burgers lokaal, regionaal of provinciaal geregeld. Vanaf 1947 werkte men in Nederland aan een nieuw Burgerlijk Wetboek. Het eerste deel daarvan werd in 1970 van kracht. Het duurde daarna nog zo’n twintig jaar voordat de andere delen klaar waren. Het complete Nieuwe Burgerlijk Wetboek werd uiteindelijk ingevoerd op 1 januari 1992.

Waarom bestaat het Burgerlijk Wetboek?

Er waren verschillende redenen om een algemeen voor Nederland geldend Burgerlijk Wetboek te schrijven. Een van de belangrijkste daarvan is dat voor elke Nederlandse burger, onderneming en organisatie duidelijk is wat zijn of haar rechten en plichten zijn. Lange tijd bestond Nederland uit verschillende regio’s met een eigen overheid.

Toen rond 1795 een landelijke overheid ontstond, moest er een standaardwetboek komen waarop alle burgers konden terugvallen. Het Burgerlijk Wetboek zorgt er zo voor dat voor iedereen in Nederland dezelfde rechtsregels gelden. In het personen- en familierecht zijn bijvoorbeeld zaken geregeld als huwelijkse voorwaarden, echtscheiding en alimentatie.

Welke acht boeken vallen onder het Burgerlijk Wetboek?

Welke acht boeken vallen onder het Burgerlijk Wetboek?

Het in 1992 ingevoerde Burgerlijk Wetboek bestaat uit de volgende delen:
  • Boek 1: Personen- en Familierecht
  • Boek 2: Rechtspersonen
  • Boek 3: Vermogensrecht
  • Boek 4: Erfrecht
  • Boek 5: Zakelijke Rechten
  • Boek 6: Verbintenissenrecht
  • Boek 7: Bijzondere Overeenkomsten
  • Boek 8: Verkeer en Vervoer

Hoe werkt het Burgerlijk Wetboek?

Het Burgerlijk Wetboek heeft een gelaagde structuur. Dit betekent dat per boek eerst de algemene regels zijn beschreven en er daarna specifieker op wordt ingegaan. Daarnaast hangen veel van de artikelen in de acht boeken met elkaar samen. Omdat elk boek met een artikel 1 begint, wordt in de praktijk altijd het boeknummer vermeld.

‘Artikel 2:19 BW’ verwijst dus naar wat in het negentiende artikel van het tweede boek staat. De toevoeging BW betekent ‘Burgerlijk Wetboek’. De artikelen bestaan vaak uit meerdere delen, die zijn voorzien van een cijfer. Sommige van deze delen hebben met letters aangegeven kleinere onderverdelingen. Deze worden vermeld als ‘lid’ en ‘sub’. Een verwijzing ziet er dan als volgt uit: ‘Artikel 2:19 lid 1 sub a BW’.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik help je bij:Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland.
Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.
Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.