Wat is privaatrecht?

Wat is privaatrecht?

We onderscheiden verschillende soorten rechtsgebieden. Privaatrecht is een van deze rechtsgebieden. Maar wat houdt privaatrecht eigenlijk in, wat valt er onder privaatrecht en wat is het verschil met publiekrecht? Dat lees je op deze pagina.

Wat is privaatrecht?

 Privaatrecht of civiel recht omvat het geheel van regels die betrekking hebben op de verhouding tussen burgers onderling of tussen burgers en bedrijven. Deze regels beschrijven de rechten van burgers en bedrijven, maar ook de plichten.

De basis van het privaatrecht wordt gevormd door wetten. Deze worden aangevuld met overeenkomsten. Een overeenkomst kun je zelf opstellen, maar deze moet dan wel altijd in lijn met de wetten en regels binnen het privaatrecht zijn.

Wat valt er onder privaatrecht?

Onder het privaatrecht vallen weer diverse rechtsgebieden. Deze worden hieronder kort beschreven.

Het Personen- en Familierecht

Het eerste rechtsgebied dat binnen het privaatrecht valt, is het Personen- en Familierecht. Hieronder vallen onder andere echtscheidingen en voogdijzaken. Alle zaken die binnen een gezin of familie kunnen spelen, worden afgevangen in dit rechtsgebied.

Het Arbeidsrecht

Het Arbeidsrecht omvat alle regels en wetten die tussen werkgever en werknemer aan de orde kunnen zijn. Wordt een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld beëindigd en ontstaat er hierdoor een juridische strijd, dan valt dit onder het Arbeidsrecht.

Het Ondernemingsrecht

Het Ondernemingsrecht omvat alle wetten rondom het ondernemerschap. In dit rechtsgebied worden alle zaken van ondernemingen geregeld; zowel intern als extern. In het Ondernemingsrecht is bijvoorbeeld vastgesteld hoe je een bedrijf moet oprichten en wat er gebeurt als een bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Het Vermogensrecht

Onder het Vermogensrecht vallen twee rechtsgebieden, namelijk het Verbintenissenrecht en het Goederenrecht. Het Verbintenissenrecht gaat over verbintenissen die tussen burgers onderling of burgers en bedrijven kunnen ontstaan. Het Goederenrecht heeft betrekking op het eigenaarschap van goederen. Dit rechtsgebied geeft aan wie de eigenaar is van een bepaald goed en hoe hij of zij dit eigenaarschap eventueel kan overdragen.

Het Handelsrecht

Tot slot is er het Handelsrecht. Dit rechtsgebied heeft veel overlapping met het Vermogensrecht en heeft betrekking op de verbintenissen die ontstaan uit overeenkomsten tussen bedrijven. Ook valt onder dit rechtsgebied het intellectueel eigendomsrecht en vele internationale verdragen.

Verschil met publiekrecht

Naast privaatrecht, onderscheiden we publiekrecht. Het belangrijkste verschil tussen deze rechtsgebieden is dat het publiekrecht betrekking heeft op de verhouding tussen overheid en burger. Dit in tegenstelling tot het privaatrecht, dat betrekking heeft op de verhouding tussen burgers onderling of burgers en bedrijven.

Kom je als burger in juridische strijd met de overheid, dan valt dit onder het publiekrecht. Hetzelfde geldt voor bedrijven die een juridische strijd krijgen met de overheid.

Men denkt bij het publiekrecht al snel aan de landelijke overheid, maar ook andere overheidsinstellingen vallen onder dit rechtsgebied. Heb je bijvoorbeeld een conflict met de gemeente, provincie, Belastingdienst of FIOD, dan valt dit ook onder het publiekrecht.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik help je bij:
Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

 Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.