Wat zijn rechtsgebieden?

Wat zijn rechtsgebieden?

Het recht is een heel breed begrip dat kan gaan over allerlei uiteenlopende onderwerpen, zoals vergunningen, echtscheidingen of een arbeidsconflict. Om een goed overzicht te krijgen is het recht onderverdeeld in drie hoofgebieden, namelijk bestuursrecht, civiel recht en strafrecht.

Onder deze drie hoofdgebieden vallen eveneens verschillende rechtsgebieden, te weten arbeidsrecht, contractenrecht, goederenrecht, huurrecht, letselschade, familierecht, ondernemingsrecht en vreemdelingenrecht waarover later meer.

De drie hoofdgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht

Wat houden deze drie hoofdcategorieën nu in? In ons land zorgt de overheid ervoor dat alles in de samenleving goed georganiseerd wordt. De overheid moet zich hierbij houden aan bepaalde regels en wetten die onderdeel zijn van het bestuursrecht. In deze wetten wordt beschreven hoe de overheid op een rechtvaardige manier goede beslissingen neemt, waarbij eveneens je rechten als burger zijn opgenomen.

Naast bestuursrecht is er civiel recht dat ook wel burgerlijk recht genoemd wordt. In het civiel recht vind je terug wat je rechten en plichten als burger zijn. Hiertoe behoren alle situaties waar je in het dagelijks leven mee te maken kunt krijgen. Denk onder meer aan burenruzie, alimentatie of trouwen.

De belangrijkste regels kun je nalezen in het Burgerlijk Wetboek. Als laatste hoofdgebied is er nog het strafrecht. In het strafrecht staat wat er gebeurt als je een wet overtreedt. Rechters maken gebruik van het strafrecht om een straf te bepalen bij een overtreding. Deze strafbepalingen staan in het Wetboek van Strafrecht.

De drie hoofdgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht

Arbeidsrecht, contractenrecht en goederenrecht

De drie hoofdafdelingen bevatten weer een aantal andere rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, contractenrecht en goederenrecht. Hier volgt een korte uitleg over deze rechtsgebieden:

Arbeidsrecht:

Binnen het arbeidsrecht vind je onder meer de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Hierin wordt onder andere omschreven wat er in een arbeidsovereenkomst staat. Wil je bijvoorbeeld meer weten over ontslagprocedures of langdurige ziekte, dan staat dit in het arbeidsrecht.

Contractenrecht:

Binnen het contractenrecht wordt alles beschreven over overeenkomsten of contracten. Een belangrijk advies bij contracten of overeenkomsten is om ze altijd goed te controleren, voordat je ze ondertekent of laat ondertekenen. In ons land bestaat de vrijheid voor beide partijen om alles op te nemen in een contract, zolang het niet in strijd is met de wet. Dit wordt contractvrijheid genoemd.

Goederenrecht:

Het goederenrecht is een afdeling binnen het vermogensrecht en omvat alle regelgeving die met het eigendom en de zeggenschap van goederen en zaken te maken heeft. Binnen het goederenrecht zijn er zakelijke en absolute of relatieve rechten.

Huurrecht, letselschade en familierecht

Wil je graag meer weten over de rechtsgebieden huurrecht, letselschade en familierecht? Lees dan even verder.

Huurrecht:

Het huurrecht gaat over huurovereenkomsten en maakt deel uit van het burgerlijk recht. Het huurrecht bevat de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder, waarbij je als verhuurder een goed aanbiedt waar je als huurder gebruik van kunt maken. De huurder betaalt dan meestal een bepaald geldbedrag.

Letselschade:

Hou je letsel over aan bijvoorbeeld een ongeluk in het verkeer, dan is dit letselschade. Letselschade betekent alle lichamelijke of geestelijke schade die door een ongeluk of ongeval wordt veroorzaakt. Hier worden ook ongevallen mee bedoeld door roekeloos gedrag of waarbij sprake is van opzet. Als je slachtoffer bent van letselschade en de schuld ligt bij de ander, ontvang je een schadevergoeding.

Familierecht:

Familierecht of personenrecht beslaan alle zaken die te maken hebben met familie. Hierbij kun je denken aan onder andere gezinshereniging, ouderlijk gezag, een naamswijziging of een erfenis.

Huurrecht, letselschade en familierecht

Ondernemingsrecht en vreemdelingenrecht

Tot slot meer over de rechtsgebieden ondernemingsrecht en vreemdelingenrecht:

Ondernemingsrecht:

Ondernemingsrecht behoort tot privaatrecht en houdt zich bezig met ondernemingen die rechtspersoon zijn en een winstoogmerk hebben. Heb je bijvoorbeeld een probleem met een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst, dan hoort dit thuis bij ondernemingsrecht.

Vreemdelingenrecht:

Het vreemdelingenrecht wordt omschreven als het beleid dat door de regering gehanteerd wordt aangaande de instroom van vreemdelingen. Als iemand van buiten Europa in Nederland wil komen wonen, dient hij een aanvraag in bij het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Bij de behandeling van de aanvraag kan het IND terugvallen op een aantal wetten en verdragen, zoals de Algemene wet bestuursrecht.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik help je bij:Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op