Wat is een begunstigingstermijn en hoe werkt dit?

Wat is een begunstigingstermijn en hoe werkt dit?

Gemeentes, provinciën, waterschappen en de rijksoverheid moeten er allemaal voor zorgen dat regels gehandhaafd worden. Wanneer zij een onveilige of onwettige situatie tegenkomen, moeten ze dus actie ondernemen. Of het nu gaat om overhangende takken op de weg, het overtreden van milieuvoorschriften of illegale bouw: in vrijwel al deze gevallen kan er worden gekozen om een dwangsom op te leggen. Wanneer moet deze dwangsom betaald worden en hoe lang krijg je om de overtreding te stoppen? Dat wordt vastgelegd in de begunstigingstermijn. Hoe de begunstigingstermijn werkt, hoe lang deze termijn duurt en wat er gebeurt wanneer je hem overschrijdt? Die antwoorden vind je allemaal hier.

Wat is de begunstigingstermijn?

Wanneer een overheidsinstantie een overtreding opspoort, willen zij dat deze overtreding zo snel mogelijk wordt gestaakt. Er wordt in de meeste gevallen gekozen om een dwangsom op te leggen, maar er kan ook voor andere sancties worden gekozen. Worden de illegale activiteiten niet gestaakt? Dan moet je als overtreder een vooraf vastgestelde boete betalen of krijg je een andere straf opgelegd.In sommige gevallen kan je een overtreding niet direct stoppen. Zo kan de gemeente een dwangsom opleggen wanneer je een pand voor een ander doel gebruikt dan in het bestemmingsplan staat aangegeven. Dit probleem is niet meteen op te lossen, dus de illegale activiteit kan ook niet direct gestaakt worden. Daarom wordt er een begunstigingstermijn ingesteld. Dit is de hoeveelheid tijd die je krijgt om de overtreding stop te zetten. Wanneer een overheidsorgaan je een sanctie oplegt, zal deze begunstigingstermijn ook altijd duidelijk worden aangegeven.

De lengte van een begunstigingstermijn

De lengte van de begunstigingstermijn is afhankelijk van de overtreding. Het overheidsorgaan dat de sanctie oplegt zal kijken naar de realistische hoeveelheid tijd die er nodig is om de overtreding te verhelpen. Dat betekent dat er in sommige gevallen ook geen begunstigingstermijn is. Dat gebeurt voornamelijk in zaken zoals geluidsoverlast of het niet opvolgen van officiële sluitingstijden voor winkels en horecagelegenheden. Deze overtredingen kunnen direct gestopt worden, waardoor er geen begunstigingstermijn nodig is. De dwangsom geldt dan vooral als middel om herhaling te voorkomen.Is er sprake van illegale bouw? Worden brandveiligheidsregels niet in acht genomen? Of wordt het bestemmingsplan van de gemeente niet opgevolgd? Dan is er meer tijd nodig om de overtreding te stoppen. Hierbij wordt per situatie bekeken wat een redelijke termijn is. Dat betekent dat de begunstigingstermijn altijd een andere lengte kan hebben. Vaak zijn deze termijnen aan de korte kant, omdat de overheid geen overtredingen wil gedogen.

Wat gebeurt er wanneer je de begunstigingstermijn overschrijdt?

Lukt het je niet om de overtreding binnen de begunstigingstermijn te stoppen? Dan kan je in eerste instantie proberen om de termijn te laten verlengen. Dat doet de overheid in sommige gevallen, maar zeker niet altijd. Gaan ze niet akkoord met een verlenging? Dan zal de overheid beginnen met het opleggen van de vooraf aangekondigde sancties. In de meeste gevallen betekent dit dat je een dwangsom moet betalen.De overtreding is alleen nog niet gestopt. Daarom kan de overheid er in sommige gevallen voor kiezen om deze zelf te stoppen. Zo kunnen illegaal gebouwde panden worden gesloopt en brandgevaarlijke situaties worden opgelost. Dit gebeurt op kosten van de overtreder. Het overschrijden van de begunstigingstermijn kost dus veel geld en zorgt er niet voor dat de overtreding door mag blijven gaan.Laat je de begunstigingstermijn verstrijken omdat je het niet eens bent met de opgelegde sancties? Dan is het verstandiger om bezwaar te maken. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de opgelegde sancties, bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat er geen overtreding plaatsvindt. Daarnaast is het mogelijk om de begunstigingstermijn aan te vechten wanneer je deze te kort vindt.

Schakel professionele hulp in van een advocaat

Wanneer je het niet eens bent met een opgelegde dwangsom of begunstigingstermijn, is het altijd slim om hulp van een advocaat in te schakelen. Zo weet je zeker dat jouw rechten goed verdedigd worden. Een advocaat helpt bij het indienen van het bezwaarschrift en zet jouw standpunten duidelijk uiteen. Dat maakt het aanvechten van sancties en de begunstigingstermijn een stuk minder belastend en vergroot de kans dat je in het gelijk wordt gesteld.

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:
  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.
Ik help je bij: Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.
Reactie plaatsen