Dwangsom voor overhangende takken openbare weg

Dwangsom voor overhangende takken openbare weg

Heb je te maken gekregen met een dwangsom voor overhangende takken op de openbare weg? Als je het niet eens bent met deze dwangsom is het aan te raden om contact op te nemen met een advocaat. Er zijn meerdere manieren om het besluit aan te vechten.

Wat mag wel en wat niet?

De gemeenten in Nederland hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening regels opgenomen ten aanzien van het beleid van overhangend groen. Het gaat dan bijvoorbeeld om overhangende takken vanuit de tuin van een particulier op de openbare weg. Een belangrijke stelregel is dat het belangrijk is om onveilige of hinderlijke situaties te voorkomen. Een situatie is hinderlijk en onveilig als een passerende voetganger de kans heeft tegen een overhangende tak aan te lopen of er achter te blijven hangen.

Constatering van een hinderlijke situatie

Op het moment dat er een constatering plaatsvindt van een hinderlijke of onveilige situatie, vindt er handhaving plaats. Je krijgt dan de opdracht om de overhangende takken weg te halen. Doe je dat niet dan heeft de gemeente de mogelijkheid om over te gaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Bijvoorbeeld met het opleggen van een dwangsom of met een last onder bestuursdwang. In dat laatste geval haalt de gemeente de overhangende takken weg. De kosten zijn dan voor jouw rekening.

Wat is een dwangsom?

Een dwangsom is een manier om een bestuurlijke beslissing of een gerechtelijke beslissing af te dwingen. De gemeente heeft als overheidsinstantie de beschikking over dit middel om een onrechtmatige situatie te doen stoppen. Een hinderlijke of onveilige situatie door overhangende takken op de openbare weg is een voorbeeld van een onrechtmatige situatie.Dwangsom voor overhangende takken openbare weg

Dwangsom betalen

De gemeente heeft de mogelijkheid om je een dwangsom te laten betalen. Bijvoorbeeld als je op last van de gemeente geen actie onderneemt om de overhangende beplanting weg te halen. Je moet binnen een bepaalde periode aan de voorwaarde voldoen. Laat je deze periode voorbijgaan dan dien je een dwangsom te betalen. Dit noemen we ook wel het verbeuren van de dwangsom. Je hoeft het natuurlijk niet eens te zijn met een dwangsom.

Wat te doen bij een dwangsom?

Je krijgt doorgaans eerst een brief van de gemeente met de mededeling dat er een voornemen is om een dwangsom op te leggen. Het rechtsmiddel is toe te passen omdat de gemeente stelt dat er sprake is van een illegale situatie.

De illegale situatie wordt gevormd door de overhangende takken op de openbare weg, die tot hinder of een onveilige situatie leiden. Je hebt de mogelijkheid om schriftelijk je reactie op deze brief kenbaar te maken aan de gemeente. Hierin zet jij je eigen visie uiteen. Dat is nog geen formeel bezwaar, want de gemeente heeft slechts een voornemen uitgesproken.

Formeel een last onder dwangsom

Blijft de gemeente bij het eigen standpunt? Dan krijg je formeel een last onder dwangsom opgelegd, met het voorschrift dat je de illegale situatie moet beëindigen. Dus dat je de takken moet weghalen of laten wegkappen. In deze brief staat dat je een dwangsom moet betalen als je geen einde maakt aan de situatie. De wettelijke grondslag staat in de brief. Ook staat erin vermeld op basis van welke regelgeving de handhaving plaatsvindt.

Daarnaast staat er een termijn in tot wanneer je de tijd hebt om de overhangende takken weg te halen. Laat je de situatie zoals deze is omdat je het er niet mee eens bent? Dan heb je de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en eventueel een voorlopige voorziening aan te vragen. Dit zijn beiden rechtsmiddelen die je kunt aanwenden om je gelijk te halen.

Dwangsom voor overhangende takken openbare weg

Bezwaar indienen

Naar aanleiding van het formele besluit van de gemeente heb je de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dat is raadzaam als je het niet eens bent met de zienswijze en dwangsom van de gemeente. Het indienen van een bezwaarschrift moet doorgaans schriftelijk gebeuren met motivatie. De meeste gemeenten laten het bezwaar behandelen door een bezwaarschriftencommissie. Deze commissie brengt een advies uit aan de gemeente na het bezwaar getoetst te hebben. De kans is groot dat je op een hoorzitting mag verschijnen om een toelichting te geven. Het advies is overigens niet bindend. Vervolgens neemt de gemeente een besluit.

Zie ook: wat doet de bezwaarschriftencommissie?

Voorlopige voorziening indienen

Je hebt ook de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank als je bezwaar maakt. Daarmee verzoek je om de situatie tot na de uitspraak in stand te laten.

Zie ook: voorlopige voorziening bij dwangsom (definitie + toelichting)

Waarom een advocaat inschakelen?

Bij de meeste burgers ontbreekt de juridische kennis om succesvol bezwaar te maken. Het is daarom verstandig om al in een vroeg stadium een advocaat in te schakelen. De kans op een succesvolle afloop is dan het grootst.

Kan ik je helpen?

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik combineer mijn ervaring als advocaat met de kennis die ik heb opgedaan tijdens het werken bij de overheid. Wil je gerichte ondersteuning bij het opstellen van een bezwaar of bij de verdediging tijdens de hoorzitting. Ik help je graag.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Joost Jaspers is gespecialiseerd als advocaat in overheidsrecht en Frans recht. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem gerust contact op!

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht. Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen