Rechtstreeks beroep op de bestuursrechter

Rechtstreeks beroep op de bestuursrechter

Als je het met een besluit van een bestuursorgaan, bijvoorbeeld burgemeester en wethouders, niet eens bent, kun je daartegen bezwaar maken. Op basis van de argumenten die je aanvoert bekijkt het bestuursorgaan vervolgens of het besluit herzien moet worden.

Bezwaar bestuursorgaan

De hoofdregel in het bestuursrecht is dat je altijd eerst in bezwaar moet bij het bestuursorgaan. Pas nadat er een besluit op bezwaar is, kun je daartegen in beroep bij de rechtbank. Sinds 2004 kan in uitzonderingsgevallen de bezwaarfase worden overgeslagen en is rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter mogelijk. Degene die bezwaar maakt moet het bestuursorgaan dan vragen om akkoord te gaan met rechtstreeks beroep. Als het bestuursorgaan daarmee in stemt zal deze het bezwaarschrift doorzenden naar de rechter.

Geen ander besluit mogelijk

De reden om rechtstreeks beroep in te stellen kan zijn dat op voorhand duidelijk is dat na bezwaar geen ander besluit mogelijk is. Er moet dan naar voren gebracht worden dat de bezwaarprocedure geen toegevoegde waarde zal hebben. De rechter zal bij rechtstreeks beroep nog wel toetsen of terecht de bezwaarfase is overgeslagen. Deze kan dus besluiten dat rechtstreeks beroep niet mogelijk is, waarna de bezwaarschriftenprocedure alsnog moet worden gevolgd.
Reactie plaatsen