Bestuursrechter

Bestuursrechter

Naast de bestuursrechter zijn er onder meer de strafrechter en de civiele rechter.

Algemene wet bestuursrecht

Bij de bestuursrechter gaat het over besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een besluit over een uitkering, het intrekken of verlenen van een vergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete.In de meeste gevallen kun je pas bij de bestuursrechter terecht als er eerst een bezwaarprocedure is gevoerd. Je stelt dan beroep in tegen de beslissing op bezwaar. Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan meestal hoger beroep ingesteld worden.

Rechtsprekende instanties

Op het gebied van bestuursrecht zijn er de volgende rechtsprekende instanties:
  • De bestuursrechter bij de rechtbanken
  • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRS) in Den Haag
  • De Centrale Raad van Beroep (CRB) in Utrecht
  • Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) in Den Haag
Bij welke instantie je terecht moet is afhankelijk van het soort besluit dat is genomen.
Reactie plaatsen