Wat is college van beroep?

Wat is het College van Beroep voor het bedrijfsleven?

In Nederland kennen we diverse hoge bestuursrechters. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is één van deze hoge bestuursrechters. Wat dit college precies doet, dat lees je op deze pagina.

 Wat is het CBb?

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven of CBb is een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland. De andere drie zijn de Centrale Raad van Beroep, de Raad van State (afdeling Bestuursrechtspraak) en de Hoge Raad. 

Het CBb oordeelt over geschillen binnen het economisch bestuursrecht. Daarnaast fungeert het CBb in hoger beroep als tuchtrechter voor het bedrijfsleven en oordeelt het college in hoger beroep over een aantal economische wetten.

Wat doet het CBb?

Het CBb is de hoogste rechter binnen het economisch bestuursrecht. In deze rol behandelt het college zaken over bijvoorbeeld financieel toezicht, consumentenbescherming, gezondheidsrecht, subsidies en mededingingsrecht. 

Het gaat om zaken in eerste aanleg en om zaken in hoger beroep. Het college is niet alleen gespecialiseerd in Nederlands economisch bestuursrecht, maar ook in het economisch bestuursrecht op Europees niveau.

In (hoger) beroep bij het CBb

Als je het niet eens bent met het besluit van een bestuursorgaan over een economisch onderwerp, kun je in beroep gaan. Je kunt nu te maken krijgen met het CBb. 

Het kan echter ook voorkomen dat je eerst een beroep moet instellen bij de rechtbank. Dit is afhankelijk van het economische onderwerp waar de zaak betrekking op heeft.

De rechtbank kan nu opnieuw uitspraak doen over de zaak. Is het bestuursorgaan het hier niet mee eens? Dan kan er een hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

Omdat het CBb de hoogste rechter is voor economische zaken, is de uitspraak van dit college definitief. Je kunt na een uitspraak van het CBb dus niet nogmaals in beroep gaan. Dit geldt ook voor het bestuursorgaan.

Praktische informatie over je zaak bij het CBb

Heb je binnenkort een (hoger) beroep bij het CBb? Dan is het handig om je alvast te verdiepen in de praktische zaken die hierbij komen kijken.

Het aantal rechters

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven kan spreken met een enkelvoudige kamer (één rechter) of een meervoudige kamer (drie rechters). 

Slechts in bijzondere gevallen wordt een zaak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven door vijf rechters behandeld. In dit geval spreken we van een grote kamer.

Een advocaat meenemen

Voor het instellen van een hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven heb je geen advocaat nodig. Je kunt dit als particulier gewoon zelf doen.

Het zittingsadres

Het CBb heeft twee zittingsadressen. Beide adressen bevinden zich in Den Haag. Jouw zaak kan voorkomen in het Paleis van Justitie (Prins Clauslaan 60) of in het gebouw Raad van State (Kneuterdijk 22).

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.