Wat is herstelsanctie?

Wat is een herstelsanctie in het bestuursrecht?

We moeten ons allemaal aan de wet houden. Overtreed je een wet binnen de Algemene wet bestuursrecht (Awb), dan kun je te maken krijgen met een bestuursrechtelijke sanctie.

Een bestuursrechtelijke sanctie is een handhavingsinstrument dat bestuursorganen mogen gebruiken om de naleving van de wetten binnen de Algemene wet bestuursrecht te bevorderen.

 We onderscheiden twee soorten bestuursrechtelijke sancties, namelijk de herstelsanctie en de bestraffende sanctie. In dit artikel lees je meer over de herstelsanctie.

Wat is een herstelsanctie?

Bij een overtreding kan er een herstelsanctie worden opgelegd. Een herstelsanctie kan een of meerdere doelen hebben:

  • Het stoppen van de overtreding
  • Het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken van de overtreding
  • Het voorkomen van herhaling van een overtreding
  • Het beperken van de gevolgen van een overtreding

We onderscheiden twee soorten herstelsancties, namelijk de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom.

Last onder bestuursdwang

De last onder bestuursdwang wordt veelal opgelegd bij eenmalige overtredingen. Denk hierbij aan het realiseren van een aanbouw zonder vergunning. Omdat de aanbouw illegaal gebouwd is kan de gemeente de overtreder dwingen om de aanbouw te slopen. Dit is een last onder bestuursdwang.

De overtreder krijgt hier altijd een bepaalde termijn voor. Onderneemt de overtreder geen actie binnen deze termijn? Dan kan de gemeente overgaan tot de tenuitvoerlegging van de bestuursdwang. Dit betekent dat de gemeente de overtreding zelf ongedaan maakt op kosten van de overtreder.

Last onder dwangsom

 Een bestuursorgaan kan ook een last onder dwangsom inzetten. Dit kan het bestuursorgaan doen om een overtreding te beëindigen, maar ook om herhaling van een overtreding te voorkomen of de gevolgen van een overtreding weg te nemen.

Een voorbeeld is het plaatsen van een boom op de erfgrens die met zijn takken over de openbare weg hangt. Als de overtreder de boom niet binnen de gestelde termijn snoeit, moet hij voor iedere week dat de takken blijven hangen een bepaalde dwangsom betalen.

Wat is het verschil tussen een herstelsanctie en een bestraffende sanctie?

Een bestuursorgaan kan ook een bestraffende sanctie opleggen. Waar een herstelsanctie het doel heeft om een overtreding te beëindigen en/of ongedaan te maken, is dit bij een bestraffende sanctie anders.

Deze sanctie moet de overtreder niet alleen laten stoppen, maar ook een tik op de vingers geven. Het doel van een bestraffende sanctie is dan ook leedtoevoeging voor de overtreder.

Bestraffende sancties worden vaak opgelegd bij overtredingen die niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan het illegaal kappen van een boom op openbare grond.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.