Wat is bestraffende sanctie?

Wat is een bestraffende sanctie in het bestuursrecht?

In Nederland gelden vele wetten en regels. Een deel van deze wetten en regels valt onder het bestuursrecht. Onder het bestuursrecht vallen alle besluiten die iets te maken hebben met de overheid. 

Overtreed je een wet die onder het bestuursrecht valt? Dan kan de overheid hier een sanctie voor opleggen. Dit kan een herstelsanctie zijn, maar ook een bestraffende sanctie. In dit artikel lees je meer over bestraffende sancties.

Wat is een bestraffende sanctie?

Alle wetten, regels en besluiten die onder het bestuursrecht vallen zijn vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Overtreed je een wet, regels of besluit in de Awb, dan kun je een bestuurlijke sanctie opgelegd krijgen. Een bestraffende sanctie is hier een voorbeeld van.

 Door een bestuurlijke sanctie op te leggen wil het bestuursorgaan ervoor zorgen dat de overtreding stopt. Ook moet een bestuurlijke sanctie een nieuwe overtreding voorkomen. 

Een bestraffende sanctie is daarbij ook gericht op het toevoegen van leed aan de dader. Deze sanctie moet er dus niet alleen voor zorgen dat de overtreding stopt en/of nogmaals wordt begaan, maar de dader bovendien straffen.

Het bekendste voorbeeld van de bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete. Dit is een boete die door een bestuursorgaan wordt opgelegd aan een persoon die de overtreding heeft begaan. Dit bestuursorgaan kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstelling.

Wat is een andere naam voor een bestraffende sanctie?

Een bestraffende sanctie wordt ook een punitieve sanctie genoemd. Wordt er gesproken over een punitieve sanctie, dan wordt hier dus een bestraffende sanctie mee bedoeld.

Wanneer wordt een bestraffende sanctie gegeven?

Een bestuursorgaan kan ervoor kiezen om een herstelsanctie of een bestraffende sanctie op te leggen. Een bestraffende sanctie wordt vooral opgelegd als de gevolgen van een overtreding niet (gemakkelijk) ongedaan gemaakt kunnen worden. 

Een voorbeeld: als iemand illegaal een boom kapt, kan dit niet ongedaan gemaakt worden. Daarom wordt er geen herstelsanctie opgelegd, maar een bestraffende sanctie. Bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurlijke boete.

Wat is het verschil met een herstelsanctie?

Het belangrijkste verschil tussen een bestraffende sanctie en een herstelsanctie is dat een bestraffende sanctie de dader van een overtreding leed moet toebrengen. Bij een herstelsanctie is dit niet het geval. 

Deze sanctie wordt enkel opgelegd om een overtreding te beëindigen, de gevolgen te beperken en/of een nieuwe overtreding te voorkomen.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.