Wat is een bestuurlijke sanctie?

Wat is een bestuurlijke sanctie in het bestuursrecht?

De gemeente kan een bestuurlijke sanctie opleggen. Maar wat is een bestuurlijke sanctie en welke soorten sancties zijn er? Dat lees je in dit artikel.

Wat is een bestuurssanctie?

Een bestuurlijke sanctie wordt ook wel een bestuurssanctie genoemd. Dit is een sanctie die door een bestuursorgaan wordt opgelegd. Dit gebeurt vanwege een bepaalde overtreding. 

Bestuurssancties vallen binnen de Algemene wet bestuursrecht, ook wel Awb genoemd.

Welke twee soorten bestuurssancties zijn er?

We onderscheiden twee soorten bestuurssancties, namelijk de herstelsanctie en de bestraffende sanctie. In onderstaande alinea’s lees je hier meer over.

De herstelsanctie

Een herstelsanctie heeft het doel een overtreding te beëindigen, geheel ongedaan te maken of gedeeltelijk ongedaan te maken. Ook kan een herstelsanctie worden opgelegd om het herhalen van een overtreding te voorkomen of de schade van een overtreding te beperken. 

Een belangrijke regel omtrent de herstelsanctie is dat deze niet verder mag strekken dan nodig is om de juiste toestand te realiseren.

 De twee belangrijkste voorbeelden van herstelsancties zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Met een last onder bestuursdwang kan een inspecteur de gevolgen van een overtreding ongedaan maken. 

Dit gebeurt op de kosten van de persoon aan wie de last gericht is. Met een last onder dwangsom kan een inspecteur een dwangsom opleggen om een overtreding te voorkomen of ongedaan te maken.

De bestraffende sanctie

De bestraffende sanctie wordt doorgaans opgelegd als de gevolgen van een overtreding niet ongedaan gemaakt kunnen worden. Denk hierbij aan het illegaal kappen van een boom. 

Omdat dit niet ongedaan gemaakt kan worden is een herstelsanctie niet volledig op zijn plaats. Daarom wordt er in dit soort situaties vaker een bestraffende sanctie opgelegd.

Een bestraffende sanctie moet extra leed toebrengen aan de dader van een overtreding. Een bekend voorbeeld van een bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete

Bestraffende functie als preventie

Deze wordt door een bestuursorgaan, zoals de gemeente, opgelegd aan de dader van een overtreding. De bestraffende sanctie kan ook gericht zijn op preventie. Door een boete op te leggen moet de dader van een overtreding gestimuleerd worden om niet nogmaals een overtreding te begaan.

Een bestuurlijke boete wordt alleen gegeven voor kleine overtredingen. Dit wil overigens niet zeggen dat een bestuurlijke boete altijd een laag bedrag heeft. Er kunnen ook forse boetes opgelegd worden, zeker als zowel bestraffing als preventie in de toekomst het doel is.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.