Volle toetsing

Volle toetsing

Volle toetsing is een typisch begrip uit het bestuursrecht.Bij een volle of volledige toetsing gaat de bestuursrechter helemaal zelf na of het bestuursorgaan bij zijn besluit heeft voldaan aan de wettelijke eisen en of het besluit inhoudelijk klopt. In wezen loopt de rechter het hele besluitvormingsproces dan nog eens na.

Bestuurlijke boete

Veel voorbeelden van volle toetsing komen uit het bestuursstrafrecht. Een bestuurlijke boete is een sanctie als bedoeld in artikel 6 van het EVRM-verdrag. Wanneer een bestuurlijke sanctie ter beoordeling wordt voorgelegd aan de bestuursrechter, zal deze helemaal zelf nagaan of de ‘straf’ die is opgelegd evenredig staat tot de ernst van de gepleegde overtreding. Tegenover de volle toetsing staat de zogenaamde marginale toetsing.
Reactie plaatsen