Marginale toetsing

Marginale toetsing

Marginale toetsing is een typisch begrip uit het bestuursrecht. Het is een moeilijk begrip dat betekent dat de bestuursrechter niet zelf inhoudelijk toetst of een besluit juist is, maar dat hij beziet of het bestuursorgaan in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Het gaat dan om besluiten waarbij de overheid beleidsruimte of beslissingsruimte heeft

Praktisch voorbeeld

Er zijn veel soorten marginale toetsing, maar het volgende voorbeeld geeft een beter begrip. In sommige bestemmingsplannen staat de mogelijkheid van een bedrijfswoning. Dat is een woning bij een bedrijf die bewoond wordt door de eigenaar of werknemer van het bedrijf. Als bij de uitleg van het begrip bedrijfswoning staat: ‘Een woning die noodzakelijk is voor het bedrijf’ dan heeft het bestuursorgaan de vrijheid om te bepalen of die woning noodzakelijk is of niet. In beroep toetst de bestuursrechter dan alleen maar of het bestuursorgaan zich op het standpunt heeft mogen stellen dat die woning noodzakelijk is. De rechter gaat niet zelfstandig beoordelen of de bedrijfswoning noodzakelijk is. Tegenover de marginale toetsing staat de zogenaamde volle toetsing.
Reactie plaatsen