10 dagen termijn bestuursrecht

10 dagen termijn bestuursrecht

In een lopende procedure bij de bestuursrechter mogen de procespartijen nadere stukken indienen. Daarbij kan het gaan om een nadere onderbouwing van het standpunt dat al eerder is ingestuurd of bewijsstukken zoals foto’s, kopieën van brieven, aktes, etc.Hoofdregel in een gewone bestuursrechtelijke procedure is dat stukken mogen worden ingediend tot 10 dagen voor de zitting. In de praktijk betekent dit dat alle stukken op de 11e dag voor de zitting door de rechter moeten zijn ontvangen. Als stukken te laat worden ontvangen, dan worden ze meestal niet meer toegelaten.De rechter kan hierop echter uitzonderingen toestaan. Wanneer dat is, is moeilijk in het algemeen te zeggen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nieuwe informatie. Na de zitting kunnen meestal geen nieuwe stukken meer worden ingestuurd. Zorg er dus voor dat alle informatie die in een bestuursrechtelijke procedure van belang is, uiterlijk 10 dagen voor de zitting bij de rechter liggen.
Mathieu
Door

Mathieu

op 30 Jul 2022

Echter hoe zit het dan als de rechter er een spoedeisende zaak van maakt. En vervolgens de zaak af doet met een zonder zitting zaak zonder dat je daarvan als eiser op voorhand in kennis bent gesteld. Lijkt mij in strijd met de 10 dagen AWB termijn

Reactie plaatsen