Wat is de Ageleme termijnenwet?

Wat is Algemene termijnenwet?

Een wettelijke termijn valt doorgaans niet op een speciale dag. Maar wat als dit wel het geval is en een wettelijke termijn bijvoorbeeld op een feestdag eindigt? Dan komt hier de Algemene termijnenwet bij kijken. In dit artikel lees je meer over de Algemene termijnenwet.

Wat is de Algemene Termijnenwet?

De Algemene termijnenwet wordt ook wel Atw genoemd. Dit is een wet waarin de algemeen erkende feestdagen zijn vastgelegd. Ook wordt er in de wet geregeld hoe men om moet gaan met wettelijke termijnen, als deze op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag valt.

In de Algemene termijnenwet staat onder andere dat een wettelijke termijn wordt verlengd als deze op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag valt. 

Ook staat er in de Algemene termijnenwet dat een wettelijke termijn verlengd kan worden als deze dagen een groot deel van de termijn uitmaken.

Algemeen erkende feestdagen

Volgens de Algemene termijnenwet zijn er enkele algemeen erkende feestdagen, namelijk Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. 

Volgens Artikel 3 van de Algemene termijnenwet wordt Goede Vrijdag tevens gelijkgesteld aan een algemeen erkende feestdag.

Hoe werkt de Algemene Termijnenwet?

Volgens de Algemene termijnenwet kan dus besloten worden om een wettelijke termijn te verlengen. Dit kan volgens Artikel 1 of Artikel 2.

Artikel 1

Artikel 1 van de Algemene termijnenwet bepaalt dat een termijn die op zaterdag, zondag of een feestdag eindigt, altijd verlengd wordt. Gaat het om een feestdag, dan moet deze wel in bovenstaande lijst met algemeen erkende feestdagen voorkomen. 

Volgens Artikel 1 wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of feestdag is.

Artikel 2

Artikel 2 van de Algemene termijnenwet heeft ook te maken met een verlenging van de wettelijke termijn. Deze zit echter anders in elkaar dan Artikel 1. 

Zo zorgt Artikel 2 van de Algemene termijnenwet ervoor dat een termijn van drie dagen zoveel mogelijk wordt verlengd, zodat er minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.

Dit klinkt wat ingewikkeld, maar is vrij eenvoudig uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Stel, een termijn is drie dagen en valt op vrijdag, zaterdag en zondag. In dit geval vallen twee dagen van de termijn op zaterdag en zondag. Volgens Artikel 2 moet de termijn verlengd worden.

Een ander voorbeeld. Stel, een termijn loopt op 24 december, 25 december en 26 december. Dit betekent dat twee van de drie dagen op nationale feestdagen vallen. Volgens Artikel 2 dus weer voldoende reden om de termijn te verlengen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen voor de Algemene termijnenwet. Deze worden ook wel uitsluitingen genoemd. Enkele uitzonderingen op de Algemene termijnenwet zijn termijnen die omschreven worden in uren en termijnen die meer dan 90 dagen betreffen.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.