Wat is beleidsregel?

Wat is een beleidsregel?

Bestuursorganen hebben verschillende bevoegdheden. Er zijn allerlei richtlijnen om deze bevoegdheden uit te voeren.

Deze richtlijnen moeten duidelijkheid bieden aan de uitvoerende bestuursorganen en aan burgers. De richtlijnen worden ook wel beleidsregels genoemd. In dit artikel lees je meer over dit onderwerp.

Wat zijn beleidsregels?

Beleidsregels worden opgesteld door een bestuursorgaan. Het zijn een soort richtlijnen die burgers meer duidelijkheid moeten geven over de wijze waarop een bepaalde bevoegdheid van een bestuursorgaan wordt uitgevoerd. Beleidsregels zijn niet opgenomen in de wet. Toch wordt er slechts in een beperkt aantal gevallen van afgeweken.

 Beleidsregels zorgen voor consistent handelen door de overheid. Ze bieden bestuursorganen namelijk handvatten bij het uitvoeren van bepaalde bevoegdheden. Daarnaast maken ze het werk van bestuursorganen een beetje gemakkelijker.

Door het bestaan van beleidsregels hoeft een bestuursorgaan bij het nemen van (veel voorkomende) beslissingen namelijk niet steeds het beleid uit te leggen. Het bestuursorgaan kan de burger nu simpelweg verwijzen naar de bijpassende beleidsregel.

Wie maakt beleidsregels?

Beleidsregels worden gemaakt door bestuursorganen. Bestuursorganen mogen alleen van beleidsregels afwijken als de omstandigheden van een specifieke situatie niet in verhouding zijn met de doelstellingen uit het beleid.

Waar vind je beleidsregels?

Beleidsregels vallen onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Je kunt de beleidsregels vinden op de website Overheid.nl.

Hier vind je tevens officiële bekendmakingen met betrekking tot beleidsregels vanaf 1995. Wetten, regelingen en verdragen met betrekking tot beleidsregels zijn vanaf 2002 op Overheid.nl opgenomen.

Wat is het verschil met een algemeen verbindend voorschrift?

Een algemeen verbindend voorschrift wordt ook wel een AVV genoemd. Veel mensen halen beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften door elkaar. Toch is een algemeen verbindend voorschrift iets anders dan een beleidsregel. We noemen drie belangrijke verschillen.

Ten eerste bindt een algemeen verbindend voorschrift de burger, terwijl een beleidsregel het bestuur bindt. Daar komt nog bij dat er - in uitzonderlijke gevallen weliswaar - van een beleidsregel kan worden afgeweken. Bij algemeen verbindende voorschriften is dit niet het geval.

Tot slot hebben beleidsregels geen wettelijke grondslag. Bij algemeen verbindende voorschriften is dit wel het geval. Daarom is het ook niet mogelijk om van algemeen verbindende voorschriften af te wijken, zoals dit bij beleidsregels wel het geval is.

Voor het aanpassen van een beleidsregel is bijvoorbeeld ook geen wettelijke grondslag nodig. Bij het aanpassen van een algemeen verbindend voorschrift is dit wel het geval.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.