Beleidsregels

Beleidsregels

Beleidsregels zijn regels die de overheid voor zichzelf maakt om betere beslissingen te nemen.

Beleidsvrijheid

Laten we eens kijken naar de gemeente. De gemeente neemt beslissingen die over u en mij gaan. Zo verleent de gemeente vergunningen om te bouwen, verstrekt zij uitkeringen of beslist zij dat een schuur moet worden afgebroken. Vaak staat in de wet precies hoe een beslissing moet worden genomen. Soms niet en geeft de wet de mogelijkheid aan de gemeente zelf te kiezen. In dat geval kan de gemeente een eigen afweging maken. Dat noemen we beslissingsvrijheid of beleidsvrijheid. Een juridisch woord is daarvoor is discretionaire bevoegdheid.

Bekende voorbeelden van beleid

Een bekend voorbeeld is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Waar iemand in de ene gemeente wel ondersteuning krijgt voor het doen van boodschappen, hoeft dat in de andere gemeente helemaal niet zo te zijn. Andere bekende beleidsregels zijn:
  • Het Damoclesbeleid (dat gaat over de sluiting van drugspanden)
  • Het Welstandsbeleid

Richting om te beslissen

Bij beleidsvrijheid mogen gemeenten zelf invulling geven aan hun besluiten. Er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan. Om er binnen de gemeente voor te zorgen dat in bepaalde gevallen altijd op dezelfde manier wordt besloten, maakt de gemeente beleid. Zij beschrijft dan hoe zij gaat beslissen als een situatie zich voordoet. Voordeel voor de gemeente is daarbij, dat zij niet voor elke situatie opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Zij kan dan gewoon verwijzen naar haar beleidsregels. Voordeel voor de inwoners is dat zij weten wat ze kunnen verwachten. Aan beleidsregels moet de gemeente zich houden, maar ze zijn niet in beton gegoten. Afwijking is mogelijk, maar dat moet dan wel goed gemotiveerd worden.

Waar op letten bij bezwaar?

Als u het niet eens bent met een beslissing waarin wordt verwezen naar beleid, let dan goed op het volgende bij het maken van bezwaar:
  • Op welke wettelijke regel is de beslissing gebaseerd?
  • Moet die wettelijke regel gevolgd worden of mag de gemeente zelf een afweging maken?
  • Klopt die afweging met het beleid?
  • Als de afweging niet klopt volgens het beleid, is die dan goed gemotiveerd?
  • Zijn er bijzondere reden waarom de gemeente een andere beslissing moet nemen (hardheidsclausule)?
Reactie plaatsen